Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Centrum Overheid en Recht


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Naar een verhoogde mate van rechtsbescherming voor de belastingplichtige in het geregionaliseerde België? Een onderzoek naar de juridische grenzen aan de interpretatie en toepassing van de erf- en schenkbelastingen en het burgerlijk recht door...  (R-10074)
Positieve actie met het oog op het verhogen van het aantal personen uit etnische minderheden in de Belgische private sector, in het bijzonder in topfuncties.  (R-9970)
Vrijheid van meningsuiting in gevaar in het digitale tijdperk? Een kritische juridische analyse van de regulering van online hate speech in Europa  (R-9980)
Een vergelijkende evaluatie van het Zuid-Afrikaanse fiscale regime voor investeringen door middel van trusts  (R-9881)
Hoe kan de bescherming van de rechten van het kind worden verhoogd door middel van tax nudging; in het licht van de globale klimaatverandering?  (R-9904)
Onderzoek naar de problemen rond de verontreiniging door zeeafval vanuit het perspectief van internationaal recht  (R-9536)
Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt  (R-9613)
Grensoverschrijdend pensioen: relevante civiele en fiscale aspecten van een woonstaat  (R-9073)
De impact van het overheidsopdrachtenrecht op horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen in bouwprojecten. Effectieve en onverstoorde mededinging verzoenen met de vrije markt.  (R-9078)
De voor- en nadelen van grensoverschrijdend wonen en werken in Limburg  (R-9263)
Interreg EMR project: IKIC  (R-9321)
De toegang van vrouwen tot de sociale zekerheid in Mozambique: Herdenking van het juridisch kader van het socialezekerheidsstelsel vanuit gender perspectief.  (R-9001)
Europees DG project : 'MEAT.UP.FFIRE'  (R-8791)
Het janushoofd van intergemeentelijke samenwerking: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming  (R-7964)
Naar een algemeen wetboek bestuursrecht.  (R-8163)
Overheidsopdrachten voor defensie en veiligheid in de context van een versterkte geïntegreerde samenwerking binnen de EU en de NAVO.  (R-8131)
Postdoc BOF - Impulsplan Rechten  (R-7479)
Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in Belgie: rechtsgevolgen en rechtsbescherming  (R-7224)
RETHINKIN - Juridische verwantschaps- en familiestudies herdenken in de Lage Landen  (R-5899)


Projectovereenkomsten onderwijs

Naar een visie over persoonsvorming in het rechtenonderwijs  (R-9794)
'Network for innovative and inclusive legal teaching': Internationale professionalisering en profilering van het inclusief OGO/PGO onderwijsconcept van de Hasseltse rechtenopleiding.  (R-8251)
IUS fase 1 programma voor Institutionale Universitaire samenwerking tussen UHasselt en Université Moulay Ismaïl (UMI)  (R-8075)
Overeenkomst voor de implementatie van het IUC fase 3 programma met UNIKIS Congo  (R-8114)
Versterking van het wetenschappelijk aanbod aan de Universiteit Sidi Mohamed Ben Abdellah inzake de energietransitie en de promotie van gedeelde hernieuwbare energie in de regio Fès-Meknès  (R-8184)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
2017
2016
2015


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2017
2016


(*) Van de laatste 5 jaar