Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Differentiatie en evolutie van parasietenpopulaties op verschillende niveaus doorheen tijd en ruimte  (R-12115)
Populatiegenomica van zoetwatersardienen in Centraal-Afrikaanse meren, en vertaling in het visserijbeleid  (R-9964)
BOF 2021 incentive financiering ERC  (R-11934)
Taxonomie en fylogenetische analyse van de microturbularia Prosereriata, met de focus op de Cubaanse fauna  (R-11291)
Bioresponsieve nanocarriers als therapie voor kanker en wondheling.  (R-11407)
Kan men weefselregeneratie induceren door de redox balans te veranderen? Een karakterisatie van de redox mechanismen tijdens de initiële stappen van het regeneratieproces.  (R-11644)
Impact van verweerde micro- en nanoplastics op de aquatische modelsystemen S. mediterranea and D. magna.  (R-11201)
Stimuli-gevoelige nanodeeltjes voor weefselregeneratie  (R-10785)
De nieuwe generatie in transmissieelektronenmicroscopie: van biomedisch onderzoek naar nanomaterialen. Een baanbrekend systeem waarbij cryo-EM wordt gecombineerd met correlatieve licht- en electronenmicroscopie.  (R-11065)
Taxonomische wanorde: Een filosofisch-taxonomisch onderzoek naar de rol van waarden in soortenclassificatie  (R-10602)
biodiversiteit  (R-11392)
Profileren van stamcelreacties tegen chemische stress van deeltjes  (R-9782)
Een Statistisch Kader voor de Analyse van Gegevens uit Cameravallen in Ecologisch Onderzoek  (R-9974)
Onderzoek naar de effecten van global change op de migratiepatronen van vogels: de case van de Europese Nachtzwaluw  (R-9983)
Onderzoeksproject Kom op Tegen Kanker: T-CAB  (R-10234)
IOF mandaat Kathleen Smolders en Nele Witters  (R-9958)
De weinige of de vele: evolutie, voorspellers en drivers van host specificiteit in Afrikaanse parasitaire platwormen die behoren tot Cichlidogyrus (Monogenea, Dactylogyridae)  (R-11518)
Huidige toestand van de bioculturele diversiteit van de herpetofauna van Zuid-Afrika, en beleidsrelevantie voor conservatie en sociale inclusie  (R-9363)
Een genomische invalshoek voor het bestuderen van parasieten van invasieve Nijltilapia in Afrika  (R-9463)
Cellulaire en subcellulaire lokalisatie van zilver nanopartikels in pluripotente stamcellen en ontwikkelende weefsels van de zoetwaterplatworm Schmidtea mediterranea, een invertebraat modelsysteem voor toxicologische studies.  (R-9730)
Ecologische diversificatie, recente evolutie en soortvorming van Amphipoda in de poolstreken: het voorbeeld van Eusirus  (R-9079)
Effectiviteit van beheersovereenkomsten voor akker- en weidevogels (broedplaats, voedsel en broedsucces)  (R-8699)
EcoCities: Groenwanden en -daken als bron voor ecosysteemdiensten in onze toekomstige steden  (R-8838)
Samenwerkingsovereenkomst tussen UHasselt en WIV ivm het onderzoeksproject : 'HubiHIS'  (R-8871)
Een in vivo biocompatibiliteitsstudie voor mesoporeuze silica nanopartikels in Schmidtea mediterranea  (R-7828)
Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid  (R-8490)


Projectovereenkomsten onderwijs

Development of a Rapid Point of Care Device for Tuberculosis Diagnosis in Morocco  (R-8770)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2021
2020
2019
2018
2017


Projectovereenkomsten onderwijs

2018
2017


(*) Van de laatste 5 jaar