Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Materiaalfysica


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Ontwerp en synthese van organische halfgeleiders voor nabijinfrarood fotodetectie met bulk heterojunctie organische caviteiten  (R-12154)
Optimalisatie van donor- en acceptormaterialen voor volledig transparante organische zonnecellen  (R-12155)
"Stabiele Brede bAndkloof Perovskieten voor Tandem Zonnecellen" (SBAPTZ)  (R-12169)
Gemengde ionisch-elektronische polymere halfgeleiders van de volgende generatie voor organische elektrochemische transistoren  (R-12264)
Hybride stimuli-responsieve nanocarriers die aanhoudend lichtgevende nanodeeltjes bevatten: Toepassingen in biosensing/bioimaging en theranostics  (R-11290)
Flexibele dunne film fotovoltaïsche folies voor geïntegreerde PV toepassingen  (R-12238)
Sterke koppeling tussen licht en materie in organische elektronica.  (R-12273)
Thermo-mechanisch geïnduceerde defecten in fotovoltaïsche modules: simulatie en experimentele validatie.  (R-11909)
Microfludica-platform met nanosensor-arrays gebaseerd op verschillende detectieprincipes voor multicomponentenanalyse van opkomende verontreinigende stoffen en toxische metaalionen in water.  (R-11801)
Biopolymeer-gebaseerde stimuligevoelige nanodeeltjes voor doelgerichte medicijnafgifte.  (R-11848)
Bioresponsieve nanocarriers als therapie voor kanker en wondheling.  (R-11407)
Diamant voor chip-gebaseerde kwantumdetectie in bio-elektrische multi-electrode opnames van menselijke iPSC afkomstige neuronen en axonale netwerken.  (R-11434)
leanH2 - Fundamenteel Onderzoek naar Zonlicht-gedreven Waterstofopwekking met Behulp van Abundante Katalysatoren en Duurzame Hybride Perovskieten als Lichtabsorbers.  (R-11435)
Hybride spin-lading kwantumsystemen op basis van enkele puntdefecten in diamant: Gecombineerde theoretische en experimentele benadering  (R-11760)
Invloed van structuur, morfologie en procesparameters op de eigenschappen en potentiële migratie van polyhydroxyalkanoaat nanocomposieten voor packaging applicaties  (R-10917)
Donor-acceptor chromoforen voor fluorescerende nabij-infrarood organische licht-emitterende diodes  (R-11230)
Zelf-assemblage van organische donor-acceptorcomplexen binnen het rooster van een perovskiet-structuur: een fundamentele studie van de relatie tussen de structuur en opto-elektronische eigenschappen.  (R-11232)
Stimuli-gevoelige nanodeeltjes voor weefselregeneratie  (R-10785)
ERC-COG 2019: ConTROL  (R-10558)
Nanoschaal dynamisch micro-spectroscopie-opstelling voor cryogene temperaturen  (R-10895)
De nieuwe generatie in transmissieelektronenmicroscopie: van biomedisch onderzoek naar nanomaterialen. Een baanbrekend systeem waarbij cryo-EM wordt gecombineerd met correlatieve licht- en electronenmicroscopie.  (R-11065)
VLAIO onderzoeksproject: Q-NMR  (R-12058)
RCE-PFF: Organische fotodetectoren en zonnecellen gebaseerd op optische caviteiten  (R-10740)
Interreg EMR project: E-TEST  (R-12181)
Ontwikkeling van geavanceerde osteoinductieve stimuli-responsieve core/shell nanocarriers voor gebruik in botregeneratie  (R-10010)
CORNET project: ULTRAHARD  (R-10212)
H2020 RIA PERCISTAND  (R-10316)
Proceed - Hybride perovskiten als een materiaalplatform voor de conversie, emissie, detectie van licht.  (R-10531)
Spinaandrijving in kwantum-coherente materialen  (R-10600)
Een fundamentele studie van energie- en ladingsoverdrachtsprocessen in laag-dimensionele organischanorganische hybride perovskieten.  (R-10601)
Lading en energieoverdracht tussen cyanobacteriën en halfgeleiderelektroden onder gammabestraling  (R-10691)
Nieuw hybride organisch-anorganisch actief materiaal voor duurzame lithium-ionbatterijen met hoge capaciteit  (R-11567)
Diamond NV magnetisch centrum spinresonantie magnetometers: van basisprincipes tot geavanceerde bedieningsprincipes  (R-10162)
Ontwerp en ontwikkeling van een geavanceerd medicijnafgiftesysteem bestaande uit nanocapsules en humane dentale stamcellen voor de behandeling van ischemische beroerte.  (R-11534)
First-principles simulatie van de groei en dotering van grafeen en diamant  (R-9982)
2D hexagonale boornitride - dunne films en nanowalls  (R-11533)
IOF mandaat Lieve De Doncker en Jorne Carolus  (R-9956)
Foto-luminescente en foto-thermische eigenschappen van sub-gap toestanden in niet-conventionele materialen voor fotovoltaïsche zonnecellen  (R-11541)
Ontwerp en synthese van organische halfgeleiders voor nabij-infrarood-detectie met bulk heterojunctie organische caviteiten  (R-9067)
Energiemodellering voor beleidsondersteuning om een kosteneffectieve en duurzame energietransitie in 2030 en 2050 mogelijk te maken.  (R-9251)
HAXPES: een gebruikers platform voor oppervlakte en interfaze analyse als speerpunt in het materiaal onderzoek voor Vlaamse Academia en industrie  (R-9672)
Blootleggen en verleggen van de fundamentele grenzen van nabij-infrarood fotodetectie op basis van organische halfgeleiders  (R-8516)
Bulk heterojunctie organische caviteiten voor fotodetectie in het nabij-infrarood - rationele combinaties van nieuwe donor- en acceptormaterialen en verwerking vanuit oplossing met het oog op performante devices  (R-8535)
DIAQUANT : Quantum diamant sensor en imager  (R-8739)
Elektrolyse gedeponeerd silicium films op nanoporeuze metalen voor Li-ion batterij anodes : het koppelen van nanoschaal structuren aan macroschaal prestaties  (R-7251)
NANO fase II  (R-7994)


Projectovereenkomsten onderwijs

DAAD-project: Ontmoetingsplaats functionele lagen  (R-9477)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2021
2020
2019
2018
2017


(*) Van de laatste 5 jaar