Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Instituut voor Mobiliteit


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Multi-level en multi-dimensionale internet van drones' samenwerking Aanpak voor Smart City toepassingen.  (R-11945)
Ho Chi Minh City branding over wandelbaarheid en kindvriendelijke mobiliteit: Een vergelijkende studie tussen veldonderzoek en virtual reality, over de impact van wandelbaarheid op city branding en verkeersveiligheid  (R-11250)
Interculturele verschillen bij risicovol rijgedrag en actieve interventie in het intelligente & verbonden transportsysteem.  (R-11129)
Subsidieproject: STRIKE - SubjecTieve veRkeersveiligheid Innovatief aanpaKken en vErbeteren  (R-11929)
Ontwikkeling van een intelligent platform om personen met een zorgnood een gepersonaliseerde vakantie te kunnen aanbieden.  (R-11971)
Subsidieproject "Veilige schoolroutes met Route2School Educatie"  (R-11488)
Evaluatie vernieuwde rijopleiding voor behalen rijbewijs categorie B - Besteknummer: MOW/aVHV/19/03  (R-11504)
Gedragsadaptatie bij Geavanceerde Assistentie Systemen (ADAS) voor voertuigbestuurders - Een multi-methodische vergelijkende studie tussen Vietnam en België  (R-11619)
VLAIO Ontwikkelingsproject - Een op gedrag gebaseerd matching platform van beschikbare plaatsen in een voertuig  (R-11836)
Europese overheidsopdracht DG MOVE/2020/OP/0010: Studie naar gemeenschappelijke specificaties voor wegmarkering en signalisatie  (R-11975)
De methodiek voor het bepalen van uitdagende wegvakken op het gebied van verkeersveiligheid voor gemotoriseerde tweewielers op landelijke wegen  (R-11256)
De UAV-implementatie benutten in een intermodaal transportsysteem  (R-10299)
Oprichting van de samenwerking voor het 'weDrones' Platform  (R-10666)
Internet van Drones anti-botsingsprotocollen  (R-10667)
H2020 RIA Search and Rescue  (R-10985)
Een studie over het ontwerp, de ontwikkeling, en de evaluatie van de optimale spel gebaseerde leermethode om gevarenperceptie vaardigheden van adolescente beginnende bromfietsbestuurders in Vietnam te verbeteren.  (R-10435)
Ontwikkeling en effectevaluatie van innovatieve methodes voor het verbeteren van veilig en eco-vriendelijk rijgedrag door middel van gamification bij truckchauffeurs in Ethiopid  (R-10467)
Onderzoek Verplaatsingsgedrag in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Datacontrole en -analyse)  (R-10516)
Chauffeur 4.0  (R-10539)
De toepassing van geautomatiseerde feedback en gamification om het functioneren van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren.  (R-10570)
Gevaarlijke interventies op het gebied van rijgedrag door het gebruik van telematicagegevens: toepassing op jonge bestuurders in Qatar  (R-10997)
Interventieplatform om eindgebruikers te helpen bij het aannemen en implementeren van gedragingen die bijdragen aan de gezondheid  (R-10273)
Door UAV ondersteunde toepassingen en diensten voor internet van dingen  (R-9886)
Ontwikkeling van educatieve uitwisselingsprogramma's rond mobiliteitsonderzoek en implementatie van onbemande luchtvoertuigen (UAV's) voor onderhoud en duurzaamheid van transportinfrastructuur.  (R-9887)
De Integratie van een Stedelijk Model en een Activiteitengebaseerd Vervoersvraagmodel  (R-9900)
IOF mandaat Wim Ectors (IMOB)  (R-9963)
Onderzoek naar rijgedrag van volwassenen met hoger functionerende autismespectrumstoornissen voor het ontwikkelen en evalueren van een innovatief opleidingsprogramma voor rij-instructeurs  (R-10652)
RISKANT RIJGEDRAG BIJ JONGE MOTORBESTUURDERS IN UDUPI, KARNATAKA, INDIA: EEN PSYCHOSOCIALE STUDIE NAAR DOELSTELLINGEN VOOR EDUCATIEVE INTERVENTIES  (R-9899)
i-DREAMS: Interventies voor optimale symbiose van interacties tussen bestuurder-voertuig-omgeving onder uitdagende omstandigheden  (R-9761)
Ontwikkeling, implementatie en piloot-test van een gegamificeerd e-learning platform voor de verbetering van (motor)fiets gerelateerde kennis & vaardigheden bij Vietnamese adolescenten  (R-9056)
Bouwen aan een bewustwordingscampagne om de verkeersveiligheid te verbeteren voor middelbare schoolkinderen in Vietnam  (R-9057)
De impact van geautomatiseerde voertuigen op de wegverhardingsprestaties  (R-11566)
Online preventietool voor de transportsector  (R-9392)
Interreg EMR project 'Connect'  (R-8358)
Het gebruik van ICT-interventies om de verkeersveiligheid van schoolkinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren  (R-8627)
Verkeerssysteemevaluatie aan de hand van heterogene data.  (R-8138)
Structurele financiering instituten: projectfinanciering IMOB voor fundamenteel onderzoek  (R-4266)
Structurele financiering instituten: structurele financiering IMOB voor de werking van het instituut  (R-4267)


Projectovereenkomsten onderwijs

Studentenproject: MovingSafe2HasseltUniversity  (R-11867)
Overeenkomst tussen het Ministerie van Transport van Ethiopië en de UH/IMOB voor uitvoering van een "Master of Transportation Science programma" door afstandsonderwijs aan werknemers van MOT en aangesloten instellingen in Ethiopië.  (R-11586)
Duurzame plattelandsontwikkeling door sociaal innovatieve en gemeenschapsgebaseerde instandhouding in de Chaparri reserve Region  (R-9852)
ICP - Internationale cursus programma (Master in mobiliteitswetenschappen)  (R-8063)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2019
2018
2017
2016


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2018
2017


(*) Van de laatste 5 jaar