Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Instituut voor Mobiliteit


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Het gebruik van ICT-interventies om de verkeersveiligheid van schoolkinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren  (R-8627)
Interreg EMR project 'Connect'  (R-8358)
Verkeerssysteemevaluatie aan de hand van heterogene data.  (R-8138)
Diepte-analyse van het risicogedrag van motorrijders en maatregels om de verkeersveiligheid van motorrijders te verhogen.  (R-8139)
Dynamische evaluatie van signalisatie met behulp van een rijsimulator  (R-7864)
InDeV - Diepgaand begrip vanoorzaken van ongevallen met kwetsbare weggebruikers  (R-6178)
Verkeersconflicten als surrogate veiligheidsmeting voor ongevallen met kwetsbare weggebruikers.  (R-7227)
iSCAPE : De Slimme Controle verbeteren van Luchtverontreiniging in Europa  (R-7091)
Verkeersveiligheid in Ghana: analyse van veiligheidsevaluaties van passagiers en keuzes door openbare vervoersmaatschappijen.  (R-7171)
Finaliseren ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen op basis van uitgebrachte adviezen  (R-6339)
Overheidsopdracht (bestek MDN/33): Analyse en evaluatie van wegsignalisatie.  (R-6046)
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5 (controle en analyse)  (R-5444)
De rol van informeel publiek vervoer en "Bus Rapid Transit (BRT)" op de armmoedereductie onder de gebruikers van het systeem in Dar es Salaam stad, Tanzania.  (R-5868)
Samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en VITO in het kader van een doctoraat met titel: ' Gezondheidseffecten van actieve mobiliteit: cardiovasculaire voordelen en risico's van ongevallen en luchtkwaliteit"  (R-5296)
Vervoerbare verplaatsingshulpmiddelen op voertuigen van VVM De Lijn en/of voertuigen die ingezet worden voor de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.  (R-5573)
Structurele financiering instituten: projectfinanciering IMOB voor fundamenteel onderzoek  (R-4266)
Structurele financiering instituten: structurele financiering IMOB voor de werking van het instituut  (R-4267)
Uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden van de IMOB rijsimulator  (R-3987)


Projectovereenkomsten onderwijs

Uitbouw structurele samenwerking met Indonesië  (R-7704)
ICP - Internationale cursus programma (Master in mobiliteitswetenschappen)  (R-8063)
Duurzame ontwikkeling van het platteland door gemeenschapsgerichte en bodem-gerelateerd ecotoerisme in de Chaparri Reserve Regio  (R-8357)
Het complementaire en verrijkende karakter van MOOCs als uniek onderwijsconcept voor masteropleidingen aan UHasselt: een piloot project  (R-7054)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
2017
2016
2015
2014

Studie voor de risico's van oudere mensen in het wegverkeer  (R-5905)
Over de validiteit van weggebruikersgedrag en bijna ongevallen als voorspellers van het aantal en de aard van verkeersongevallen  (R-5470)
IWT Onderzoeksproject 'Smart Logistics Limburg'  (R-5575)
Op weg naar een toegankelijk Vlaams transportnetwerk teneinde de mobiliteit van personen met een beperking te verbeteren.  (R-5463)
Digitaal Rijbewijs : een multidimensioneel analysesysteem voor rijvaardigheid.  (R-5904)
Vergelijken van de verkeersveiligheidsprestatie in China en Europa  (R-5298)
SMART-PT: Slim adaptief openbaar vervoer  (R-5327)
Vlaams onderzoeksproject : Stedelijke logistiek & mobiliteit  (R-5578)
Simulatoronderzoek omtrent filewaarschuwing op dynamische borden  (R-5361)
Het effect van geometrie van de weg op verkeersveiligheid in Ethiopië: analyse van zwarte punten.  (R-5401)
FWO reiskrediet voor een lang verblijf in het buitenland, met name aan de Lund University  (R-6187)
Meer mobiel met het openbaar vervoer dankzij BlueAssist: Uitwerken en uitvoeren van een Vlaamse promotiecampagne rond 'BlueAssist' met het oog op meer toegankelijheid van het openbaar vervoer  (R-5748)
Opmaak van een achtergronddocument ten behoeve van de update van het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen  (R-5326)
BELDAM 2015 project  (R-5174)
Literatuurstudie effect LED-reclameborden.  (R-5152)
Een totaalaanpak voor evaluatie en het verbeteren van rijvaardigheid met behulp van een rijsimulator.  (R-4875)
INTRAS - Ongelijkheden in verkeersveiligheid  (R-5240)

2013


Projectovereenkomsten onderwijs

2017
2016
2015
2014
2013


(*) Van de laatste 5 jaar