Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Instituut voor Mobiliteit


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Ontwikkeling van intelligente mobiliteitsoplossingen door gebruik van UAVs  (R-9628)
De rol van UAV's in het mogelijk maken van de toekomstige mobiliteit  (R-9634)
Door UAV ondersteunde toepassingen en diensten voor internet van dingen  (R-9886)
Ontwikkeling van educatieve uitwisselingsprogramma's rond mobiliteitsonderzoek en implementatie van onbemande luchtvoertuigen (UAV's) voor onderhoud en duurzaamheid van transportinfrastructuur.  (R-9887)
De Integratie van een Stedelijk Model en een Activiteitengebaseerd Vervoersvraagmodel  (R-9900)
IOF mandaat Wim Ectors (IMOB)  (R-9963)
Kennisuitwisseling en onderzoekssamenwerking omtrent het incorporeren van 'Mobility as a Service {MaaS) in activiteitengebaseerde modellen  (R-9318)
RISKANT RIJGEDRAG BIJ JONGE MOTORBESTUURDERS IN UDUPI, KARNATAKA, INDIA: EEN PSYCHOSOCIALE STUDIE NAAR DOELSTELLINGEN VOOR EDUCATIEVE INTERVENTIES  (R-9899)
i-DREAMS: Interventies voor optimale symbiose van interacties tussen bestuurder-voertuig-omgeving onder uitdagende omstandigheden  (R-9761)
Ontwikkeling, implementatie en piloot-test van een gegamificeerd e-learning platform voor de verbetering van (motor)fiets gerelateerde kennis & vaardigheden bij Vietnamese adolescenten  (R-9056)
Online preventietool voor de transportsector  (R-9392)
Francqui leerstoel prof. dr. George Yannis  (R-9310)
Gamification in de permanente opleiding van autobus- en autocarchauffeurs  (R-8941)
Bouwen aan een bewustwordingscampagne om de verkeersveiligheid te verbeteren voor middelbare schoolkinderen in Vietnam  (R-9057)
MOBIPLANLIMBURG : Offerte Mobiliteitsplan Limburg  (R-8992)
Interreg EMR project 'Connect'  (R-8358)
Het gebruik van ICT-interventies om de verkeersveiligheid van schoolkinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren  (R-8627)
Hosting 2018-2021 van de digitale tool om het verplaatsingsgedrag en de bereikbaarheid van scholen en bedrijven in kaart te brengen (Mobitool).  (R-8842)
Verkeerssysteemevaluatie aan de hand van heterogene data.  (R-8138)
Diepte-analyse van het risicogedrag van motorrijders en maatregels om de verkeersveiligheid van motorrijders te verhogen.  (R-8139)
Dynamische evaluatie van signalisatie met behulp van een rijsimulator  (R-7864)
iSCAPE : De Slimme Controle verbeteren van Luchtverontreiniging in Europa  (R-7091)
Verkeersveiligheid in Ghana: analyse van veiligheidsevaluaties van passagiers en keuzes door openbare vervoersmaatschappijen.  (R-7171)
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5 (controle en analyse)  (R-5444)
Structurele financiering instituten: structurele financiering IMOB voor de werking van het instituut  (R-4267)


Projectovereenkomsten onderwijs

Duurzame plattelandsontwikkeling door sociaal innovatieve en gemeenschapsgebaseerde instandhouding in de Chaparri reserve Region  (R-9852)
Duurzaam Toerisme: Trainen voor Morgen  (R-9272)
ICP - Internationale cursus programma (Master in mobiliteitswetenschappen)  (R-8063)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2019
2018
2017
2016
2015
2014


Projectovereenkomsten onderwijs

2018
2017
2016
2015
2014


(*) Van de laatste 5 jaar