Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Instituut voor Mobiliteit


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Online preventietool voor de transportsector  (R-9392)
Francqui leerstoel prof. dr. George Yannis  (R-9310)
Evaluatie verfraaiing snelheidscamera's  (R-9239)
IOF mandaat Wim Ectors  (R-8539)
Gamification in de permanente opleiding van autobus- en autocarchauffeurs  (R-8941)
Bouwen aan een bewustwordingscampagne om de verkeersveiligheid te verbeteren voor middelbare schoolkinderen in Vietnam  (R-9057)
MOBIPLANLIMBURG : Offerte Mobiliteitsplan Limburg  (R-8992)
Interreg EMR project 'Connect'  (R-8358)
Het gebruik van ICT-interventies om de verkeersveiligheid van schoolkinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren  (R-8627)
Hosting 2018-2021 van de digitale tool om het verplaatsingsgedrag en de bereikbaarheid van scholen en bedrijven in kaart te brengen (Mobitool).  (R-8842)
Verkeerssysteemevaluatie aan de hand van heterogene data.  (R-8138)
Diepte-analyse van het risicogedrag van motorrijders en maatregels om de verkeersveiligheid van motorrijders te verhogen.  (R-8139)
Dynamische evaluatie van signalisatie met behulp van een rijsimulator  (R-7864)
iSCAPE : De Slimme Controle verbeteren van Luchtverontreiniging in Europa  (R-7091)
Verkeersveiligheid in Ghana: analyse van veiligheidsevaluaties van passagiers en keuzes door openbare vervoersmaatschappijen.  (R-7171)
Overheidsopdracht (bestek MDN/33): Analyse en evaluatie van wegsignalisatie.  (R-6046)
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5 (controle en analyse)  (R-5444)
Vervoerbare verplaatsingshulpmiddelen op voertuigen van VVM De Lijn en/of voertuigen die ingezet worden voor de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.  (R-5573)


Projectovereenkomsten onderwijs

Duurzaam Toerisme: Trainen voor Morgen  (R-9272)
ICP - Internationale cursus programma (Master in mobiliteitswetenschappen)  (R-8063)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
2017
2016
2015
2014

Studie voor de risico's van oudere mensen in het wegverkeer  (R-5905)
Over de validiteit van weggebruikersgedrag en bijna ongevallen als voorspellers van het aantal en de aard van verkeersongevallen  (R-5470)
IWT Onderzoeksproject 'Smart Logistics Limburg'  (R-5575)
Op weg naar een toegankelijk Vlaams transportnetwerk teneinde de mobiliteit van personen met een beperking te verbeteren.  (R-5463)
Digitaal Rijbewijs : een multidimensioneel analysesysteem voor rijvaardigheid.  (R-5904)
Vergelijken van de verkeersveiligheidsprestatie in China en Europa  (R-5298)
SMART-PT: Slim adaptief openbaar vervoer  (R-5327)
Vlaams onderzoeksproject : Stedelijke logistiek & mobiliteit  (R-5578)
Simulatoronderzoek omtrent filewaarschuwing op dynamische borden  (R-5361)
Samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en VITO in het kader van een doctoraat met titel: ' Gezondheidseffecten van actieve mobiliteit: cardiovasculaire voordelen en risico's van ongevallen en luchtkwaliteit"  (R-5296)
Het effect van geometrie van de weg op verkeersveiligheid in Ethiopië: analyse van zwarte punten.  (R-5401)
FWO reiskrediet voor een lang verblijf in het buitenland, met name aan de Lund University  (R-6187)
Meer mobiel met het openbaar vervoer dankzij BlueAssist: Uitwerken en uitvoeren van een Vlaamse promotiecampagne rond 'BlueAssist' met het oog op meer toegankelijheid van het openbaar vervoer  (R-5748)
Opmaak van een achtergronddocument ten behoeve van de update van het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen  (R-5326)Projectovereenkomsten onderwijs

2018
2017
2016
2015
2014


(*) Van de laatste 5 jaar