menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Instituut voor Mobiliteit


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Agent-based modellering en simulatie voor transport en mobiliteit  (R-7844)
Verkeerssysteemevaluatie aan de hand van heterogene data.  (R-8138)
Diepte-analyse van het risicogedrag van motorrijders en maatregels om de verkeersveiligheid van motorrijders te verhogen.  (R-8139)
Dynamische evaluatie van signalisatie met behulp van een rijsimulator  (R-7864)
De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs  (R-7597)
Shifting gears for autism - Project om autisme tot een vast begrip te maken in bijscholingen voor rijlesgevers  (R-7596)
Implemetatie van een Activiteitengebaseerd Transportmodel : Volledige implementatie  (R-7614)
InDeV - Diepgaand begrip vanoorzaken van ongevallen met kwetsbare weggebruikers  (R-6178)
Ontwikkeling van een kostenefficiënt openbaarvervoernetwerk.  (R-7233)
iSCAPE : De Slimme Controle verbeteren van Luchtverontreiniging in Europa  (R-7091)
Audit en/of validatie van vierde generatie strategische personenmodellen  (R-6494)
Onderzoek naar vervoersarmoede in Limburg en het opstellen van een actieplan.  (R-6392)
Overheidsopdracht (bestek MDN/33): Analyse en evaluatie van wegsignalisatie.  (R-6046)
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5 (controle en analyse)  (R-5444)
IOF mandaat Ansar Yasar  (R-5688)
De rol van informeel publiek vervoer en "Bus Rapid Transit (BRT)" op de armmoedereductie onder de gebruikers van het systeem in Dar es Salaam stad, Tanzania.  (R-5868)
IWT Onderzoeksproject 'Smart Logistics Limburg'  (R-5575)
Samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en VITO in het kader van een doctoraat met titel: ' Gezondheidseffecten van actieve mobiliteit: cardiovasculaire voordelen en risico's van ongevallen en luchtkwaliteit"  (R-5296)
Vervoerbare verplaatsingshulpmiddelen op voertuigen van VVM De Lijn en/of voertuigen die ingezet worden voor de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.  (R-5573)
Structurele financiering instituten: projectfinanciering IMOB voor fundamenteel onderzoek  (R-4266)
Structurele financiering instituten: structurele financiering IMOB voor de werking van het instituut  (R-4267)
Uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden van de IMOB rijsimulator  (R-3987)
Ontwikkeling en validatie van een cognitief model voor assistentie besturingssystemen op kruispunten: Een benadering vanuit omgevingsbewustzijn.  (R-3505)


Projectovereenkomsten onderwijs

Uitbouw structurele samenwerking met Indonesië  (R-7704)
ICP - Internationale cursus programma (Master in mobiliteitswetenschappen)  (R-8063)
Het complementaire en verrijkende karakter van MOOCs als uniek onderwijsconcept voor masteropleidingen aan UHasselt: een piloot project  (R-7054)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2017
2016
2015
2014
2013


Projectovereenkomsten onderwijs

2017
2016
2015
2014
2013


(*) Van de laatste 5 jaar