Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Niel HENS


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Raamovereenkomst voor biostatistische dienstverlening aan ECDC – Lot 2 van bestek OJ/2018/SRS/8990  (R-9742)
FWO reiskrediet voor een lang verblijf in het buitenland aan de Ithaca College 17/08/2018-16/02/2019 en Princeton University 17/02/2019-16/08/2019.  (R-9271)
Project KBS : Fund for scientific research on AIDS 2018-J1820640-E001  (R-9228)
MSCA-IF project "ECODIS" van Dieter Heylen.  (R-8902)
Cofinanciering Loonkost Dieter Heylen bij Marie-Curie financiering 'ECODIS'  (R-8841)
Spil: Spillover van Leptospira naar eilandpolulatie van de eilandvos.  (R-7059)
Statistische methoden voor het schatten van infectieziektenparameters en individuele heterogeniteit gebruikmakend van multivariate serologische gegevens  (R-8133)
De ontwikkeling en toepassing van flexibele, multivariate modellen voor current status en count data, met toepassingen in HIV-discordance bij koppels en abortus, perinatale en infant mortaliteit in Mozambique.  (R-8134)
Het schatten van leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters voor kinkhoest in België gebruikmakend van breed toepasbare modellen en seriële serologische en incidentie gegevens  (R-7543)
De invloed van therapie succes met "direct acting" antivirale (DAA) middelen op de dynamiek van hepatitis C virus transmissie in HIV/HCV gecoïnfecteerde MSM populatie  (R-7861)
TransMID  (R-7341)
BOF projectfinanciering i.k.v. TransMID  (R-6971)
IOF mandaat Sarah Vercruysse  (R-5596)
Projectovereenkomsten onderwijs

Master in de Statistiek  (R-8059)Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
2017
2016
2015


(*) Van de laatste 5 jaar