Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Niel HENS


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

DSI COVID-19 team  (R-10889)
RESTORE: Realistische voorspelling, controle en paraatheid ten aanzien van komende COVID-19 pieken  (R-10896)
Testen en optimaliseren van een mobiele app in België voor het voorkomen en beheersen van COVID-19-infecties  (R-10897)
Een kader voor herhaalde grootschalige burgerwetenschappelijke onderzoeken om beleidsmakers snel te informeren tijdens verschillende stadia van de COVID-19-pandemie  (R-10898)
Effecten van co-infecties op de transmissie van de vogelziekte Mycoplasma gallisepticum  (R-10689)
Epidemiologisch onderzoek om de gevolgen van COVID-19 voor de volksgezondheid, de economie en de maatschappij in Europa tot een minimum te beperken "EpiPose"  (R-10827)
ERC POC project: DEFOG : Een data science instrument voor het voorspellen van epidemieën  (R-10150)
IOF mandaat Sarah Vercruysse (Data Science)  (R-9959)
MSCA-IF project "ECODIS" van Dieter Heylen.  (R-8902)
Cofinanciering Loonkost Dieter Heylen bij Marie-Curie financiering 'ECODIS'  (R-8841)
Spil: Spillover van Leptospira naar eilandpolulatie van de eilandvos.  (R-7059)
Het schatten van leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters voor kinkhoest in België gebruikmakend van breed toepasbare modellen en seriële serologische en incidentie gegevens  (R-7543)
De invloed van therapie succes met "direct acting" antivirale (DAA) middelen op de dynamiek van hepatitis C virus transmissie in HIV/HCV gecoïnfecteerde MSM populatie  (R-7861)
TransMID  (R-7341)
BOF projectfinanciering i.k.v. TransMID  (R-6971)
Projectovereenkomsten onderwijs

Master in de Statistiek  (R-8059)Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
2017
2016
2015


(*) Van de laatste 5 jaar