Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Petra FOUBERT


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Vijf jaar na de migratiecrisis: hoe succesvol waren de Europese en nationale kaders in de integratie van migranten op de arbeidsmarkt en hun toegang tot onderwijs? Een vergelijkend onderzoek naar de Europese en nationale ...  (R-11364)
Boven de werkgelegenheid: Een nieuwe invulling van het verzoeningsbeleid vanuit het perspectief van de rechten van het kind in de rechtsorde van de EU.  (R-11768)
Project over de afdwinging van non-discriminatierecht: creatie van een juridisch kader voor bewijs en remedies.  (R-10661)
Positieve actie met het oog op het verhogen van het aantal personen uit etnische minderheden in de Belgische private sector, in het bijzonder in topfuncties.  (R-9970)
De toegang van vrouwen tot de sociale zekerheid in Mozambique: Herdenking van het juridisch kader van het socialezekerheidsstelsel vanuit gender perspectief.  (R-9001)
Leeftijdsdiscriminatie in tewerkstelling: de visie van de EU toegepast in het recht van de lidstaten?  (R-5207)Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2018
Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2018
2017


(*) Van de laatste 5 jaar