Logo UHasselt

menu

Incoming international students


During your stay

Incoming international students

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DURING YOUR STAY

Een legaat is een schenking van roerende en/of onroerende goederen per testament. Zowel een natuurlijk persoon als een instelling, zoals de UHasselt, die gerechtigd is om legaten te aanvaarden, kan als begunstigde van een legaat aangeduid worden.

Modaliteiten

Een legaat heeft pas uitwerking na het overlijden van de erflater en is tot op het moment van overlijden herroepbaar. Een testament is verplicht. De erflater heeft de keuze het testament eigenhandig op te stellen of een beroep te doen op zijn notaris. In veel gevallen is het aan te raden een beroep te doen op het professioneel en deskundig advies van een notaris. Om verlies of misverstanden te vermijden is het aan te raden om het testament (ook de eigenhandig opgestelde testamenten) steeds in bewaring te geven bij een notaris.

De Raad van Bestuur van de UHasselt moet zich akkoord verklaren met de aanvaarding van het legaat. Als de waarde van het legaat 1 miljoen euro overschrijdt moet hiervan melding gemaakt worden bij de Vlaamse regering nodig alvorens te kunnen aanvaarden.

Soorten