Logo UHasselt

menu

Incoming international researchers and personnel


During your stay

Incoming international researchers and personnel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SOCIAL SECURITY

Wanneer je komt werken in België, zal je verplicht Belgisch sociaal verzekerd worden. Dit betekend dat de rechten voor pensioenopbouw in België gebeuren. Er kan ook recht zijn op Belgische kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding na ontslag en uitkeringen voor ziekte en invaliditeit.

Er bestaan uitzonderingen voor niet-EU/EER onderzoekers waarmee België geen bilaterale overeenkomst heeft afgesloten (gedeeltelijke sociale zekerheid). Ook kan de sociale zekerheid wijzigen in geval van deeltijdse tewerkstelling in meerdere landen. Dit is afhankelijk van de plaats, het tewerkstellingspercentage en het soort tewerkstelling in beide landen.