Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Fonds Hoogbegaafdheid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FONDS HOOGBEGAAFDHEID

Hoogbegaafdheid spreekt tot de verbeelding, maar heeft ook een minder positieve kant. Zo kampen veel hoogbegaafden met faalangst en onderpresteren ze vaak. Dankzij uw donatie aan ons onderzoek kunnen we het talent van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen écht tot z’n recht laten komen en hun levenskwaliteit verbeteren.

WAARVOOR WORDEN DONATIES GEBRUIKT?

Donaties aan het fonds gaan volledig naar het onderzoek (binnen de School voor Educatieve Studies) rond hoogbegaafdheid in het onderwijs en op de werkvloer. Onderzoekers brengen de problemen in kaart waarmee hoogbegaafde kinderen en werknemers kampen en werken ook aan (wetenschappelijk onderbouwde) oplossingen.

Dankzij uw bijdrage kunnen we verdere stappen zetten in de wetenschappelijke onderbouwing van interventies op school, de ontwikkeling van innovatieve technieken om veerkracht te verhogen, in het stimuleren van creativiteit, het trainen van mentale skills… Het zijn stappen stappen die belangrijk zijn om hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen te helpen doorzetten, studeren, sociale contacten te leggen… Kortom: om hen aan een toekomst te laten bouwen die recht doet aan hun talent.


WAAROM IS DIT ONDERZOEK ZO BELANGRIJK?

Hoogbegaafdheid is een verhaal van extremen. Hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen zijn sterk in het bedenken van nieuwe dingen, verlaten van betreden paden en out-of-the-box-denken. Maar uit de praktijk blijkt óók dat hoogbegaafden vaak onderpresteren – en dat zowel op jonge als op latere leeftijd. Hoogbegaafde kinderen houden er bijvoorbeeld andere leerstrategieën op na – waardoor ze (leer)achterstand dreigen op te bouwen en hun diploma niet behalen. Hoogbegaafde werknemers voelen zich dan weer vaak niet uitgedaagd in hun job of kampen met faalangst, burn-out of bore-out.

Het is belangrijk om hoogbegaafden alle nodige kansen te bieden waarmee ze hun potentieel maximaal kunnen benutten – vóór er problemen ontstaan. Niet alleen voor henzelf, maar óók voor de samenleving. Want nu laten we nog een te grote bron aan talent verloren gaan...


OM WELK ONDERZOEK GAAT HET CONCREET?

Onderzoekers focussen op uiteenlopende vragen. Wat zijn de hiaten die hoogbegaafde kinderen in de lagere/en of middelbare school oplopen? Wat is de impact daarvan en hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kan je bestaande HR-systemen binnen een bedrijf of organisatie zó aanpassen dat de tevredenheid bij hoogbegaafde werknemers stijgt? En welke rol kunnen leidinggevenden daarbij spelen?

 

___________

Wil u doneren aan het Fonds Hoogbegaafdheid? 
Lees hier wat u moet doen én wat uw voordelen zijn.


Het onderzoek rond hoogbegaafdheid loopt in samenwerking met vzw Exentra – Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid.