Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Fonds op naam

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FONDS OP NAAM

Naast fondsen opgericht door UHasselt kunt u natuurlijk ook zélf – via een donatie – een fonds in het leven laten roepen. U bepaalt dan zowel de naam als het doel van dat ‘fonds op naam’.

VOOR WELK DOEL KAN IK EEN ‘FONDS OP NAAM’ LATEN OPRICHTEN?

Het korte antwoord? Voor het doel dat u nauw aan het hart ligt. Met een fonds op naam kunt onder meer ons onderzoek, labo-infrastructuur, UHasselt-erfgoed of nieuwbouw- en renovatie-projecten van de universiteit een duw in de rug geven. Maar u kunt bijvoorbeeld ook studiebeurzen of stagebeurzen financieren voor een groep studenten. Of een prijs (voor studenten/onderzoekers) in het leven roepen.

WAT MET DE NAAM VAN HET FONDS?

U bepaalt niet alleen het doel van het fonds op naam (en dus: van uw donatie), maar ook de naam. Het bewuste fonds kan bijvoorbeeld uw naam – als schenker – dragen of de naam van de persoon van wie u de nagedachtenis wil bestendigen. U beslist!

MOET IK ALLES IN ÉÉN KEER DONEREN?

U kunt de donatie in één keer storten, maar u kunt die ook spreiden over verschillende jaren. Als schenker heeft u overigens het recht om voorwaarden te stellen aan de besteding van die middelen. Zo kunt u ervoor kiezen om enkel intresten te laten uitkeren van de donatie.

HOE ZIT HET MET HET BEHEER VAN HET FONDS OP NAAM?

Het specifieke doel, de aanwending van het kapitaal en het wetenschappelijk beheer worden duidelijk beschreven in een reglement – tussen de schenker en UHasselt. Dat reglement wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de universiteit.

Het wetenschappelijk beheer van het bewuste fonds op naam wordt toevertrouwd aan een ‘beheerscomité’ (dat uit minstens drie leden bestaat, van wie minstens één verbonden aan UHasselt). Eén lid wordt ook aangesteld als promotor van het ‘fonds op naam’. In een huishoudelijk reglement kan de schenker trouwens voorwaarden opleggen als het gaat om de samenstelling van het beheerscomité.

____________

Wil u een fonds op naam oprichten?
Contacteer ons en wij bekijken samen met u alle mogelijkheden.