Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Onze fondsen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MÉÉR ONDERZOEK, SLIMMERE WERELD

Een slimmere en wendbaardere wereld is een bétere wereld. Onze onderzoekers focussen dan ook op een waaier van vraagstukken in uiteenlopende domeinen.

GEZONDHEID

Auto-immuunziekten is één van de speerpunten van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED). Onderzoekers proberen niet alleen de geheimen van ziekten als MS en Reumatoïde Artritis te ontrafelen, maar speuren ook naar nieuwe, betere therapieën én geneesmiddelen. Daarvoor werken ze ook samen met o.m. het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Voor het MS-onderzoek is verder ook het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt een belangrijke partner.

UHasselt-onderzoekers zijn een belangrijke schakel in de Mobile Health Unit (UHasselt, Jessa, ZOL), een expertisecentrum voor mobiele gezondheidstoepassingen. Zo doen niet alleen onderzoek naar, maar werken ook aan concrete toepassingen (samen met artsen én patiënten). Denk aan de monitoring-op-afstand van revaliderende hartpatiënten via een smartphone-app.

UHasselt werkt ook aan de ontwikkeling van biosensoren (kleine elektronische apparaatjes waarmee biomoleculen in zeer lage concentraties gedetecteerd kunnen worden). Het doel is om routinematige analyses snel en simpel te kunnen uitvoeren en zo ziekten in een zeer vroeg stadium te kunnen herkennen.

Statistici van het Centrum voor Statistiek dragen dan weer op een heel ander niveau bij aan onze gezondheid: zij doen onderzoek naar onder meer de verspreiding van infectieziekten.

PATIËNTVEILIGHEID

UHasselt heeft een grote expertise rond onderzoek naar patiëntveiligheid en de duurzaamheid van onze zorg. Wetenschappers van de faculteiten Bedrijfseconomische wetenschappen en Geneeskunde en levenswetenschappen bestuderen de patiëntveiligheid vanuit medisch én economisch oogpunt. Hoe kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen ervoor zorgen dat die veiligheid van de patiënt maximaal gewaarborgd is? Maar ook: wat is de impact van vergrijzing op (de betaalbaarheid van) ons zorgstelsel?

DUURZAAMHEID

Naast het onderzoek rond de impact van klimaatverandering op de biodiversiteit is er nog het onderzoek rond duurzame bodemsanering (met onder meer planten), een nieuwe generatie zonnecellen en batterijen, het omzetten van biomassa in energie en/of andere producten en naar de ontwikkeling van duurzame elektro-optische toepassingen (OLED’s) en zonneblinde UV-detectoren op basis van diamant.

ONDERNEMERSCHAP

UHasselt stimuleert studenten om ‘te ondernemen terwijl ze nog studeren’. Dat gebeurt onder meer met StudentStartUP én practica (zoals de Small Business Projects), waarbij studenten via intense coaching en workshops worden geholpen om van idee naar bedrijfje te gaan.

Daarnaast is er het onderzoek rond familiale ondernemingen. UHasselt heeft veel expertise opgebouwd op vlak van boekhoudkundige regelgeving (voor starters en KMO’s), businessplannen en haalbaarheidsstudies. Maar onderzoekers bestuderen ook vraagstukken als: de opvolgingsproblematiek in familiebedrijven, de uitdagingen/kansen rond internationalisatie, veranderingsprocessen binnen ondernemingen en het nut van het aantrekken van externe bestuurders.

VERKEERSVEILIGHEID

Met het Instituut voor Mobiliteit beschikt UHasselt over een belangrijke stem in het debat rond en onderzoek naar verkeersveiligheid, mobiliteit en logistiek in ons land. Onderzoekers focussen er onder meer op topics als de rijvaardigheid/het rijgedrag van jongeren/ouderen/mensen met dementie; de oorzaken en mechanismen van verkeersongevallen of op de manier waarop en de reden waarom mensen zich verplaatsen met auto/fiets/openbaar vervoer.