Logo UHasselt

menu

BIOMED


Over BIOMED

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE & VISIE

MISSIE

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Hasselt voert hoogwaardig multidisciplinair onderzoek uit door het nastreven van vorderingen binnen het domein van de humane levenswetenschappen. High-end technologieën worden gebruikt om nieuwe inzichten te verwerven in 3 grote ziekte-domeinen: (neuro)immunologie, neurowetenschappen en cardiovasculaire aandoeningen. BIOMED beoogt op die manier om nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen te vertalen in toepassingen die zullen bijdragen aan een gezonde maatschappij. Dit alles gebeurt in lijn met de CIVIC ambitie van de Universiteit Hasselt.

VISIE

BIOMED zal een inspirerende en dynamische werkomgeving creëren waar huidige en toekomstige onderzoekers binnen het domein van de humane levenswetenschappen hun krachten zullen bundelen. Op deze wijze trachten we maatschappelijke uitdagingen gerelateerd aan gezondheid, geneeskunde en welzijn aan te pakken. Om dit te kunnen bereiken wil BIOMED verder investeren in academische excellentie, regionale en internationale positionering én samenwerkingsverbanden met andere academische instituten, de gezondheidssector en de life sciences industrie.