Logo UHasselt

menu

Ethische Commissie Dierenproeven


Over ECD

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SAMENSTELLING

De Ethische Commissie is samengesteld uit minstens zeven leden.

De leden van de Ethische Commissie beschikken over een bijzondere expertise die zorgt voor de nodige deskundigheid op het vlak van ethiek, alternatieve methoden voor dierproeven, dierengezondheid en -welzijn alsook op het vlak van onderzoekstechnieken, proefopzet en statistische analyses.

Om aanvaard te worden als Ethische Commissie moet deze aantonen dat zij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • de Ethische Commissie Dierproeven dient er bij de uitvoering van haar taken over te waken dat er zich geen enkel belangenconflict voordoet;
  • de Ethische Commissie waakt garandeert dat de evaluaties onpartijdig verlopen door rekening te houden met het advies van partijen die onafhankelijk zijn van de gebruiker die een aanvraag tot projectvergunning indient;
  • de dierenarts of deskundige belast met het toezicht op de gezondheid en het welzijn van de dieren maakt deel uit van de Commissie;
  • een vertegenwoordiger van de Dierenwelzijnscel maakt deel uit van de Ethische Commissie dierproeven.

 Meer info over de samenstelling is hier te vinden.