Logo UHasselt

menu

Moving Forward


Over MoFor

Moving Forward

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOELGROEP

Primaire doelgroep: scholen

Moving Forward werd in eerste instantie afgestemd op het gebruik in scholen. Hierbij lag de focus voornamelijk op secundaire scholen. Zij worden vanuit de eindtermen verplicht om te werken rond de thema’s mobiliteit en verkeersveiligheid.

Daarnaast werden ook de basisscholen mee in het achterhoofd gehouden aangezien ook daar steeds meer aandacht uitgaat naar de thema’s mobiliteit en verkeersveiligheid. De applicatie werd ontwikkeld voor gebruik door leerlingen, leerkrachten, (verkeers)ouders, verkeerswerkgroepen, enz.

 

Andere doelgroepen:

Ondertussen werd er vanuit andere hoeken ook al interesse getoond voor Moving Forward:

  • Steden en gemeenten:

Zij helpen onderwijsinstellingen en private of publieke organisaties met het optimaliseren van schoolbereikbaarheidskaarten door het invoeren of ondersteunen van bepaalde maatregelen. Hun betrokkenheid hierbij kan nog worden versterkt en benadrukt door gebruik te maken van het interactief forum waar zij o.a. voor hun eigen grondgebied feedback kunnen geven op voorgestelde of genomen maatregelen en aanduiden welke maatregelen ingevoerd zijn.

  • Politiezones: 

Vele verkeersdiensten van politiezones koppelen verkeersveiligheidsdata (bv ongevallencijfers) aan bereikbaarheidskaarten. Zij gebruiken Moving Forward ook om kinderen te informeren over de route en 'moeilijke' punten die zij zullen tegenkomen tijdens hun fietsexamen.

  • Belangenorganisaties, provinciale mobiliteitspunten en studie- en adviesbureaus:

Zij ondersteunen bovenstaande doelgroepen en begeleiden hen bij het opstellen van vervoersplannen en bereikbaarheidskaarten.