Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Over NOvELLe

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BESTUUR EN STRUCTUUR

Volgende overlegorganen zijn actief binnen NOvELLe:

Beleidsgroep

NOvELLe wordt bestuurd door de Beleidsgroep. Deze groep reflecteert over het beleid en geeft op basis daarvan richting aan het werk van de Stuurgroep. Daarnaast neem de Beleidsgroep ook beslissingen op basis van de voorstellen van de Stuurgroep over de strategische beleidsplannen, de jaarlijkse actieplannen, de aanwending van middelen, de toetreding van nieuwe organisaties, enz. 

Samenstelling Beleidsgroep

Stuurgroep

De Stuurgroep doet beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk, geeft sturing aan het dagelijks management en behandelt alle elementen van operationalisering.

Samenstelling Stuurgroep 

Coördinatiecel

Het dagelijkse management van NOvELLe is in handen van de Coördinatiecel. Deze bestaat uit de coördinator van NOvELLe en een medewerker. De Coördinatiecel is gelokaliseerd bij de Universiteit Hasselt / transnationale Universiteit Limburg, de penvoerende instelling voor NOvELLe. 

Samenstelling Coördinatiecel