Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Over NOvELLe

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOELEN EN ACTIEPUNTEN

De kernopdracht van NOvELLe is de bundeling, uitwisseling en ontwikkeling van expertise tussen de lerarenopleidingen in de regio Limburg – Oost-Brabant. Op deze manier wil men komen tot een efficiënt, coherent en kwaliteitsvol aanbod voor alle onderwijsnetten, -niveaus en –types.

Om die missie waar te maken streeft NOvELLe, overeenkomstig de bepalingen van het decreet, de volgende strategische doelen na. Voor elk van deze doelen gelden een aantal prioritaire actiepunten.

Strategische doelen van NOvELLe:

 1. Optimalisering en afstemming van het globale aanbod en de profilering van de lerarenopleidingen in de regio Limburg – Oost-Brabant  
   
 2. Samenwerking bij de organisatie van de lerarenopleidingen met name wat betreft het aanbod van onderwijs- en studieactiviteiten en het gebruik van infrastructuur, in het bijzonder voor de specifieke lerarenopleiding  
   
 3. Synergie en afstemming m.b.t. de organisatie van de praktijkcomponent van de lerarenopleidingen en de mentorenvorming  
   
 4. Samenwerking op het vlak van de interne en externe kwaliteitszorg 
   
 5. Optimalisering en afstemming van het aanbod van nascholing voor leraren en van de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening inzake professionalisering van leraren en lerarenopleiders. Tevens: samenwerking bij de organisatie van nascholings- en professionaliseringsactiviteiten  
   
 6. Samenwerking bij (vak)didactisch, onderwijskundig, pedagogisch en/of opleidingsdidactisch onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van onderwijsactiviteiten in de lerarenopleidingen, nascholings- en professionaliserings-activiteiten en/of de mentorenvorming 

De strategische doelen en prioritaire actiepunten worden in de (jaarlijkse) actieplannen vertaald in concrete activiteiten en projecten. Daarbij kunnen zich per activiteit en per project andere clusters van partijen engageren tot deelname.