Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Over NOvELLe

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ACTIVITEITEN

Bij de activiteiten die de leden van NOvELLe in onderlinge samenwerking ondernemen, wordt een onderscheid gemaakt tussen 'projecten',  'samenwerking met andere ENW's' en 'navormingsactiviteiten':

Projecten

Bij projecten gaat het om sterk praktijkgericht, beleidsondersteunend onderzoek dat moet uitmonden in de ontwikkeling van concrete aanpakwijzen, c.q. materialen voor het onderwijs, de lerarenopleiding, de nascholing en professionalisering van leraren. Voor elk project is er een projectteam, samengesteld uit medewerkers van verschillende partnerinstellingen. Deze teams werken nauw samen met de Coördinatiecel van NOvELLe. Meer informatie over de afgeronde en lopende projecten binnen NOvELLe kan u hier vinden.

Samenwerking met andere ENW's (interENW werkgroepen)

NOvELLe werkt ook samen met de andere expertisenetwerken in Vlaanderen door participatie aan de interENW werkgroepen. Binnen deze werkgroepen wordt er ingespeeld op de nieuwe uitdagingen waarmee de lerarenopleidingen regelmatig geconfronteerd worden. Naast de interENW werkgroepen heeft er ook driemaandelijks een interENW overleg plaats tussen alle expertisenetwerken in Vlaanderen.

Volgende interENW werkgroepen zijn op dit moment actief:

  • Lerende Gemeenschap Diversiteit
  • Werkgroep 'Beroepsstandaard/Ontwikkelprofiel Lerarenopleiders'
  • Werkgroep Vakdidactiek
  • Werkgroep Stage

Navormingsactiviteiten en disseminatie

Tot slot organiseert NOvELLe ook navormingsactiviteiten die als doel hebben de expertise en ontwikkelde materialen zo breed mogelijk te verspreiden. Zo wordt er in 2014 onder andere een mentorenvorming georganiseerd, een intensieve trainingsdag rond Universel Design for Learning en een workshop rond een adviserende leerlijn onderzoekscompetenties.

Klik hier voor meer informatie over de navormingsactiviteiten van NOvELLe.