Logo UHasselt

menu

SEIN


Over SEIN

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE

SEIN voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit naar diversiteit, (on)gelijkheid en identiteit. Diversiteit verwijst naar socio-demografische kenmerken die de sociale positie van individuen en groepen en hun interacties bepalen: bv. gender, etniciteit (afkomst, cultuur, taal, religie), klasse, leeftijd en handicap. De term ongelijkheid verwijst naar de ongelijke machtsrelaties en uitsluitingsĀ­mechanismen die vaak gepaard gaan met identiteiten en identiteitsverschillen.

Het onderzoek van SEIN dekt zowel de economische alsook de sociale en ethische dimensies van diversiteit in de hedendaagse samenleving. Daarnaast ondersteunt SEIN acties die gelijke kansen en inclusie willen bevorderen.