Logo UHasselt

menu

Wetenschapspark Diepenbeek


Over ons

Wetenschapspark Diepenbeek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RVB VAN VZW BEHEERSCOMITÉ WETENSCHAPSPARK DIEPENBEEK

Samenstelling dd 28 juni 2017    

Voorzitter
    Erik Gerits (POM Limburg)

    Ondervoorzitter
    Elke Piessens (UHasselt)

    Bestuurders
    Ben Lambrechts (PXL)
    Marc Vandewalle (UCLL)
    Vic Goedseels (KU Leuven)
    Omer Jouck (Gemeente Diepenbeek)

    Waarnemende leden RvB
    Paul Rubens (POM Limburg)
    Ingrid Lieten (LifeTechValley)
    NN (LRM)

    Verslaggeving RvB
    Marc Waerebeke (POM Limburg)

    Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
    Bestuurders
    Elke Piessens (voorzitter - UHasselt)
    Ben Lambrechts (PXL)
    Marc Vandewalle (UCLL)
    Vic Goedseels (KU Leuven)
        
    Verslaggeving WAR
    Esther Stevens (UHasselt)