Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONZE MISSIE, ONZE VISIE, ONZE WAARDEN

ONZE MISSIE

UHasselt is een civic universiteit: trouw aan onze oorspronkelijke opdracht nemen we onze verantwoordelijkheid op, engageren we ons en zetten we onze kennis in voor de samenleving.

Onze studenten, docenten, onderzoekers en alumni kunnen en willen de maatschappij slimmer, wendbaarder en beter maken. De uitdagingen van zowel deze tijd als de tijd die nog vóór ons ligt, vormen de kompasnaalden van ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. Vernieuwing is hierbij een constante.

 

ONZE VISIE

Als civic universiteit willen wij mensen en kennis inzetten om – samen met anderen – grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ons succes hierin meten we af aan de continue groei van de impact en reputatie van onze universiteit én van onze regio. Daarom zullen wij:

  • onze studenten kennis, maatschappelijke inzichten én skills bijbrengen – om zo van hen kritische, geëngageerde wereldburgers te maken én wendbare, veelzijdige afgestudeerden die zich steeds weten aan te passen aan een steeds veranderende maatschappelijke context;

  • met andere kenniscentra, overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren samenwerken – om zo kennis op te bouwen rond lokale, regionale en globale uitdagingen en nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen.

  • muren slopen tussen onderzoeksdisciplines – om zo wetenschappers optimaal te laten samenwerken rond nieuwe antwoorden op steeds complexere problemen;

  • ons nationale en internationale onderwijs- en onderzoeksnetwerken inzetten – om studenten en academici steeds meer de wereld in te sturen én naar de regio te halen.

Zo wordt de universiteit een plek waar de regio de wereld vindt en de wereld de regio. 

ONZE WAARDEN

Om aan onze missie recht te doen en onze visie te realiseren, laten wij ons leiden door de volgende waarden:

Connected en betrokken
We zijn diep verbonden met elkaar en met de wereld rondom ons. In ons handelen hebben we oog voor de uitdagingen van en in de maatschappij. In de zoektocht naar oplossingen werken we samen met elkaar, met onze partners en met onze stakeholders.

Integer en respectvol
Een integere en respectvolle houding staat voorop in alles wat we doen. We handelen onbevooroordeeld – open, ethisch en onafhankelijk – en met respect voor elkaar en voor onze omgeving.

Verantwoordelijk en ondernemend
We voelen ons verantwoordelijk voor heden én toekomst. We zijn vastberaden om problemen (mee) op te lossen en kansen te grijpen – in welke omstandigheden ook. We geloven dat de toekomst duurzaam is en dat oplossingen dat ook moeten zijn.

Innoverend
We geloven dat nieuwe tijden en uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden. We durven dingen anders doen en andere dingen doen.

Kritisch en ruimdenkend
We geloven dat een open en kritische geest en ruimdenkendheid essentieel zijn voor een goed functionerende academische gemeenschap. We stellen de waarheid voorop, omarmen nieuwe ideeën en verwelkomen nieuwe inzichten.