Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FEITEN EN CIJFERS

6.395 studenten

522 doctoraatsstudenten (waarvan 38% internationale studenten)

1.296 personeelsleden
• zelfstandig academisch personeel
• assisterend academisch personeel
• administratief en technisch personeel

2 campussen
• Campus Diepenbeek
• Campus Hasselt

17 bachelors

23 masters (waarvan 5 Engelstalig)

7 faculteiten en 1 school
• Architectuur en kunst
• Bedrijfseconomische wetenschappen
• Geneeskunde en levenswetenschappen
• Industriële ingenieurswetenschappen
• Rechten
• Revalidatiewetenschappen
• Wetenschappen
• School voor Mobiliteitswetenschappen

6 onderzoeksinstituten
• Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)
• Centrum voor Milieukunde (CMK)
• Centrum voor Statistiek (I-BioStat)
• Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)
• Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec)
• Instituut voor Mobiliteit (IMOB)

6 onderzoeksspeerpunten
• life sciences
• milieutechnologie
• biostatistiek
• visual computing and human computer interaction
• nieuwe materialen
• verkeersveiligheid en mobiliteit