Logo UHasselt

menu

Patient Safety (redirect!)


Patient Safety UHasselt

Patient Safety  (redirect!)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTRODUCTIE

Veilige zorg is een evidente verwachting en een belangrijk kenmerk van kwaliteitsvolle zorg. Maar ondanks de inspanningen in het werkveld is het garanderen van patiëntveiligheid niet evident. Er is, vooral onder impuls van de publicatie van het rapport “To Err is Human” door het Institute of Medicine in 1999, een steeds grotere bewustwording van het belang om continue en structureel te werken aan het verbeteren van kwaliteitsvolle zorg. In het verlengde daarvan is patiëntveiligheid, als wetenschap, uitgegroeid tot een afzonderlijk onderzoeksdomein. Dit heeft vele aanknopingspunten met andere domeinen en disciplines binnen de zorgsector.

Dat een dergelijke onderzoeksfocus een multidisciplinaire aanpak vereist waarbij de klinische-, beleids-, en managementaspecten op een geïntegreerde wijze aan bod komen, elk met zijn eigen methoden en technieken, is dan ook evident