Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GETUIGENISSEN

Postgraduaat Patient Safety vertrekt vanuit het oogpunt van de deelnemer


Hoe ziet u het belang van patiënt veiligheid en hoe draagt het postgraduaat hier toe bij?

Patiëntveiligheid en kwaliteit is een ‘way of life’ geworden, iets waar we niet meer om heen kunnen. De afgelopen jaren merken we een verschuiving van de 'Pay van performance naar de Pay for quality'. Die trend merken we niet alleen bij de overheid, maar eigenlijk ook bij de patiënten. Ook zij hechten meer en meer belang aan kwaliteit en zijn hier ook meer in geïnteresseerd dan vroeger. Patiëntveiligheid wint aan belang en kwaliteitsmedewerkers zijn dus beter mee in dit verhaal. In het postgraduaat Patient Safety leren medewerkers om prioriteiten te stellen (‘first things first principe’) en zo patiëntveiligheid en kwaliteit voorop te stellen.

Heeft het postgraduaat al geholpen om problemen op te lossen of heeft de opleiding jou tot nieuwe inzichten gebracht?

Absoluut, vooral dankzij de concrete handvaten die worden aangereikt tijdens de opleiding. In module 2 van het postgraduaat legt men de noodzaak uit van een monitoring en evaluation plan en hoe je zo’n plan moet uitwerken. Dit heeft voor ons een belangrijke bijdrage geleverd bij het uitwerken van het rapporteringssysteem binnen het OLV-Ziekenhuis. Ook luisteren naar de aanpak van mijn medestudenten in andere ziekenhuizen werkte heel verhelderend.

Viel het mee om de opleiding te combineren met je job als leidinggevende, gezin enz?

Eigenlijk wel, het zijn telkens twee aansluitende lesdagen op donderdag en vrijdag en dat maakt het makkelijker om te blokkeren in de agenda. Bovendien is alles tijdens de lesdagen goed geregeld (koffiepauze, cursusmateriaal, lunch, …) en hoeven we daar niet wakker van te liggen. Bovendien er hangt natuurlijk een postgraduaat getuigschrift aan vast, dus dat is een extra motivatie om tijd vrij te maken voor de lessen en opdrachten. 

Zou je deze opleiding aanraden aan anderen en zo ja waarom?

Straffer nog, ik vind deze opleiding een absolute must! Theorie wordt voortdurend afgewisseld met praktische inzichten. Telkens wordt de vertaalslag gemaakt naar het werkveld. Er waren ook gastdocenten uit andere sectoren, bijvoorbeeld uit de luchtvaartsector. Het kijken ‘over de muur’ leverde soms andere analysemethodes en verrassende inzichten op. Het toont ons tegelijk aan dat we niet altijd het warm water hoeven uit te vinden in dit verhaal. 

Wat zal jou het meeste bijblijven aan deze opleiding?

Wat voor mij hier anders is dan alle andere cursussen die ik ooit heb gevolgd, is dat deze opleiding wordt benaderd vanuit het oogpunt van de deelnemers. Er wordt eerder les gegeven aan de hand van discussies dan gewoon ‘les gegeven’. Er is ruimte voor dialoog en dat vergroot de betrokkenheid.

De opleiding is bovendien een grote verrijking gebleken voor mijn netwerk. Tijdens de lessen leren we veel van elkaar. Er is een grote band van vertrouwen ontstaan tussen de deelnemers. En mooi meegenomen, ik heb er ook een paar toffe vrienden aan over gehouden want ook buiten de lessen zoeken we elkaar op. Het feit dat de lessen plaatsvinden in Hasselt, de hoofdstad van de smaak, heeft daar alleen maar toe bijgedragen (lacht).

Frank Staelens, directeur Processen en kwaliteit bij het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis in Aalst, deelnemer eerste editie van het postgraduaat Patient Safety

 


 

Zonder deze opleiding zouden we kansen laten liggen


De aandacht voor patiëntveiligheid is nog relatief nieuw. Waar komt dat nieuwe bewustzijn vandaan?

“Toen het rapport To Err is Human zo’n vijftien jaar geleden aantoonde dat er elk jaar bijna 100.000 vermijdbare overlijdens plaatsvonden in Amerikaanse ziekenhuizen, deed dat de zorgsector wereldwijd op zijn grondvesten daveren. De studie vond internationaal meteen ruime weerklank bij zorginstellingen, zorgverstrekkers en beleidsmakers en het zette Patiëntveiligheid – terecht - als een belangrijk issue op de agenda. Veiligheid voor patiënten maakte vanaf dan onderdeel uit van het kwaliteitszorgbeleid van Vlaamse ziekenhuizen, zonder dat het expliciet benoemd werd. Pas vanaf 2007, toen de federale overheid concreet richting gaf aan een patiëntveiligheidsbeleid en daarvoor ook financiering voorzag, gingen steeds meer ziekenhuizen een afzonderlijk en gericht patiëntveiligheidsbeleid voeren. De inspanningen die vandaag in Vlaamse ziekenhuizen geleverd worden, zijn enorm. Maar het blijft toch een ontzettend complexe discipline waar we nog ervaring in missen. Daar kunnen we best nog wat handvaten voor gebruiken.”

Wat zocht je vooral in de opleiding toen jij je hiervoor inschreef?

“Eigenlijk kom ik uit een labo-achtergrond. In vorige jobs heb ik veel ervaring opgedaan rond kwaliteitszorg, maar patiëntveiligheid bleef toch een wat onbekender terrein. In een ziekenhuisomgeving kan je die twee disciplines natuurlijk nooit helemaal van elkaar loskoppelen. Die blinde vlekken in mijn expertise maakten mij soms onzeker in mijn job. Daarom zocht ik in deze opleiding in de eerste plaats naar een breder referentiekader.”

Heeft het postgraduaat die verwachtingen ingelost?

 “Absoluut. De opleiding kwam méér dan tegemoet aan mijn verwachtingen. Het postgraduaat verruimde mijn blik op patiëntveiligheid. En naast dat grotere kader kreeg ik ook heel wat concrete tools en nieuwe inzichten aangereikt waarmee ik op de werkvloer meteen een verschil kon maken. Hoe kan je de huidige stand van zaken beter in kaart brengen? Welke acties maken effectief een verschil? En hoe implementeer je die op een sluitende manier in je eigen organisatie? Die nieuwe inzichten waren niet alleen voor mij als professional ontzettend verrijkend. Ook het ziekenhuis heeft heel wat gewonnen bij die input.”

Wat heeft het programma voor jou persoonlijk opgeleverd?

“Het postgraduaat heeft voor mij als professional heel wat nieuwe kansen en erkenning opgeleverd. Ons team is intussen gegroeid van drie medewerkers naar vijf. Mede door de opleiding ben ik nu ook verantwoordelijk voor de coördinatie. Door al die nieuwe inzichten sta ik professioneel een stuk sterker in mijn schoenen. Ik ben enorm gegroeid als kwaliteitszorgmedewerker en zie linken waar ik er voordien geen zag.”

En voor het ziekenhuis?

“Doordat je niet gewoon vrijblijvend nieuwe informatie voorgeschoteld krijgt, maar echt wordt uitgedaagd om met die nieuwe inzichten concreet aan de slag te gaan, plukt het ziekenhuis ook onmiddellijk de vruchten van jouw inspanningen. In het kader van de opleiding hebben we in het ziekenhuis een verbetertraject uitgerold waarbij ik gebruik kon maken van de handvaten die ik aangereikt kreeg tijdens de opleiding. En in het kader van mijn eindwerk ben ik een pilootproject opgestart rond de verkorte ligduur op de dienst materniteit. We onderzoeken op dit moment wat de ervaringen zijn van ouders die na de bevalling sneller naar huis keren. We hebben het zorgpad van die patiënten aangepast en samen met externe partners gekeken hoe we hen in die thuissituatie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Zijn we tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de kersverse ouders? Welke patiëntveiligheidsproblemen zijn er onderweg gerezen voor mama en baby? En hoe hebben we daarop kunnen inspelen? In september stel ik de resultaten van dat onderzoek voor.”

Waarin ligt volgens jou de grootste meerwaarde van dit programma?

“Het programma is best intens. Een paar maanden lang stort je je twee dagen per week voluit in nieuwe inzichten. Dat is bijzonder tijdsintensief, maar het levert ook ontzettend veel op. De insteek van het postgraduaat is zeer praktisch. Dat maakt dat je die nieuwe inzichten makkelijk kan implementeren. En ook het contact met je medecursisten is bijzonder waardevol. Hoe pakken zij bepaalde problemen aan? Wat is hun ervaring met nieuwe methodologieën? Die ervaringsuitwisseling inspireert, want uiteindelijk loopt toch iedereen weer tegen hetzelfde aan.”

Karina Van Huynegem, programmacoördinator Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het AZ Sint-Blasius, deelnemer eerste editie van het postgraduaat Patient Safety.