Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Plastic zaaien en oogsten in België    12 jul 2018

Plastic zaaien en oogsten in België
12 jul 2018

CONTACTPERSOON

Mevrouw Marleen CUPERS

32-11-268666

marleen.cupers@uhasselt.be


De plastic soep in onze oceanen, schokkende foto's van vissen die verstrikt raken in het plastic afval, en verhalen over micro-plastics die via het eten van vis in ons lichaam terechtkomen. Wegwerpplastic is een brandend actueel issue. Stefaan De Wildeman gaat met zijn bedrijf B4Plastics op zoek naar lokaal gekweekte, groenere alternatieven. Om van zijn ideeën een bedrijf te maken, volgde hij het postgraduaat Bedrijfskunde aan UHasselt SEE.

“Duurzaamheid is een globaal, maatschappelijk issue. Het fossiel tijdperk loopt op zijn einde. En er zit een enorm vergroeningspotentieel in kunststof”, vertelt Stefaan De Wildeman. En toch zag hij – in zijn job als bio-ingenieur – vooral veel struikelblokken en twijfel bij die groene golf. “Waarom kost het de industrie zoveel moeite om in het domein van kunststoffen de ommezwaai te maken? En hoe kan ik met de kennis die voorhanden is, de weg naar groenere alternatieven tonen? Dat idee leidde tot de oprichting van B4Plastics.”

“Op dit moment is bijna 99% van alle kunststoffen afkomstig uit fossiele bronnen. Vanuit kolossale kunststoffabrieken in Azië worden ze verscheept naar ons continent. En dat terwijl we perfect lokaal kunststoffen kunnen produceren uit groene grondstoffen, zoals suikerbieten, die hier in Vlaanderen ontgonnen kunnen worden.”

 

RIETJES. VERVUILER NR. 7

“Mijn droom van lokaal geproduceerde ecoplastics werd een obsessie. Ik bekeek de lijst van de meest voorkomende plastic afvalproducten op wereldwijde stranden, en beet mij daarin vast. Op de 7de plaats stonden plastic rietjes. Daar moest én zou ik een alternatief voor vinden", lacht De Wildeman. En hij vond ook een alternatief: Biorix® drinkrietjes. Hoewel het hem in die beginperiode heel wat moeite kostte om zelfs de mensen rondom hem te overtuigen van zijn verhaal, bleef hij halsstarrig vasthouden aan zijn overtuiging.

“Met onze Biorix drinkrietjes produceren we een in het oog springend en symbolisch product, dat perfect uitdrukt waarvoor ons bedrijf staat. Tot voor kort bestond er geen groen alternatief voor drinkrietjes. Ze werden quasi uitsluitend in Azië geproduceerd uit fossiele brandstoffen, daarna kilometers getransporteerd om uiteindelijk slechts dertig seconden gebruikt te worden vooraleer ze hier in de vuilniszak terechtkwamen. Na 2,5 jaar ontwikkelingstijd zijn we erin geslaagd om een schoon alternatief te produceren en te vermarkten. In open wateren zijn onze rietjes na maximum 5 jaar volledig verteerd. Op een composthoop breken ze zelfs na 4 à 6 maanden al volledig af. Daar ben ik best trots op.

“De chemie en de technologie daarrond uitdenken, is één ding, maar om van dat idee echt een bedrijf met producten te maken, had ik ook bedrijfskundige inzichten nodig. Ik was een chemie-nerd. Van bedrijfsvoering, boekhouding en ma-nagement wist ik immers helemaal niets. Daarom volgde ik drie jaar geleden het postgraduaat Bedrijfskunde aan UHasselt SEE.”

“Hoe ziet de balans van een bedrijf eruit? Hoe kan je relatief objectieve boekhoud-kundige cijfers op verschillende manieren interpreteren? Wat kan je met open innovatie in dit domein? Op welke terreinen kan je samenwerken en netwerken? En hoe zet je een nieuw product ook marketingmatig succesvol in de markt? Het vroeg best wat inspanningen om de opleiding te volgen – naast mijn fulltime job en de voorbereidingen voor B4Plastics – maar met de inzichten die ik opdeed, kon ik wél meteen aan de slag. En de cursussen liggen nog steeds binnen handbereik op mijn kantoor.” (lacht)

 

GROTE AMBITIES

Het gaat goed met B4Plastics en de ideeën blijven komen. Alle ambities zijn dus nog lang bereikt. “Biorix is slechts het begin. Op dit moment werken we volop aan nieuwe plastic producten die gebouwd zijn uit nieuwe chemie: producten waarin we de traditionele kunststoffen vervangen door een groener, lokaal geproduceerd alternatief, én totaal nieuwe producten die op dit moment nog niet bestaan”, vertelt Stefaan enthousiast.

“Waar het in die beginperiode van de start-up veel moeite kostte om mensen te overtuigen van onze missie, merk ik dat de tijdsgeest vandaag rijp is. Vorige maand namen we de vierde medewerker in dienst. De derde grote klant diende zich aan en we vinden investeerders die geloven in ons verhaal. Mijn bedrijfskundige taken breiden daarmee spontaan steeds verder uit. Ook breder maatschappelijk word ik vaker uitgenodigd om mijn stem in het bioplastic-verhaal te laten horen. Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst.”

 

PLASTIC VAN BIJ ONS

“Met B4Plastics zien we het groots. We willen de Vlaming echt zijn eigen plastic laten oogsten, en daar zelfs plezier aan laten beleven. We willen die bioplastics lokaal verankeren en daar ook een sociale component aan breien. Wanneer een land-bouwer straks groene grondstoffen voor kunststoffen kan zaaien en oogsten, die wij kunnen verwerken voor een lokale afzetmarkt, wordt een volledige bio-economie mogelijk. Dan creëren we echt plastic van bij ons en maken we samen de wereld een klein beetje groener.”

 

HOE KAN UHASSELT SEE JOU HELPEN GROEIEN?

Welke opleiding heb jij nodig om jouw droom te realiseren? Bouw aan je eigen project. En investeer in jouw professionele ontwikkeling.

In september en oktober starten de volgende UHasselt SEE-opleidingen:

 

 

Dit artikel verscheen in het UHasselt magazine van juli 2018 >

Meer info

Bijlage