Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt SEE en Paquay & Associates richten samen Growth Academy op    19 apr 2018

/images/2018/Matty_Paquay_en_Stefan_Coenen_BLOK.jpg
19 apr 2018

CONTACTPERSOON

Mevrouw Jothi BLONTROCK

32-11-268633

jothi.blontrock@uhasselt.be


UHasselt heeft resoluut gekozen om te evolueren naar een zogenaamde "Civic University", waarbij de werking van de universiteit dieper verweven wordt met het maatschappelijke en economische weefsel van de regio. Vermits de regio zich sterk ontwikkelt als plek voor starters en groeibedrijven werd een aangepast, praktijkgericht opleidingspakket, dat bedrijven in hun dagelijkse praktijk helpt, een logische uitbreiding van het aanbod.

UHasselt SEE besloot om samen met Matty Paquay een opleidingsaanbod uit te werken. Matty Paquay is niet alleen oprichter van begeleider van groeibedrijven, Paquay & Associates, maar is ook medeauteur van het recent verschenen managementboek De Groeiparadox. In dat boek beschrijven hij en medeauteur en directeur van Unizo Limburg, Bart Lodewijckx, de meest voorkomende groeipijnen. De ondernemer leert in het boek ook de symptomen herkennen en ontdekt hoe de pijnen het best worden aangepakt. Paquay is reeds langer als gastdocent in Business Model Design verbonden aan de UHasselt. Dat de keuze op hem viel als academisch verantwoordelijk is daarom niet verwonderlijk.

UHasselt SEE en Paquay willen een breed opleidingsaanbod voor groeibedrijven ontwikkelen. Die opleidingen worden gebundeld in de Growth Academy. In een eerste fase worden drie academisch onderbouwde en praktisch georiënteerde opleidingen aangeboden:

  • Business Model Design: voor die bedrijven en ondernemers die meer willen weten over hun business model, hoe dit in kaart te brengen, te begrijpen en aan te passen aan de marktomstandigheden;
  • Value Proposition Design: voor die bedrijven en ondernemers die willen weten hoe ze de behoeftes van hun klanten beter kunnen begrijpen en hierop inspelen;
  • Groeiparadox: is een traject om bedrijven en ondernemers te helpen om hun groeipijnen snel te herkennen om er zo sneller doorheen te komen.

Matty Paquay vindt het nieuwe aanbod een meerwaarde voor de regio: "Veel ondernemingen zijn op zoek naar inzichten en kennis. Terecht. Veel bedrijven blijven onder hun potentieel omdat ze bepaalde problemen niet snel genoeg herkennen en opgelost krijgen. Wij helpen zoeken naar de oorzaken en vinden oplossingen die een onmiddellijk rendement geven. Met de Growth Academy spelen we in op deze behoefte. De unieke combinatie van academische expertise en praktijkervaring kan voor heel wat bedrijven voor een fundamentele boost zorgen".

Stefan Coenen, directeur UHasselt SEE, is erg tevreden met het nieuwe initiatief: "Het viel ons vanuit de praktijkcolleges van Matty op dat zijn studenten beter wisten hoe het businessmodel van een bedrijf kon worden bijgestuurd dan de ondernemer van het bedrijf waar ze op werkten. Daar wilden we op verder bouwen. We kunnen inspelen op een reële behoefte bij ondernemers. Voor ons is het belangrijk om in onze opleidingen altijd de link met de werkvloer te kunnen maken.”

 

Meer info