Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studenten UHasselt bouwen vrouwenhuis in Marokko    4 jul 2019

Studenten UHasselt bouwen vrouwenhuis in Marokko
4 jul 2019

Via het nieuwe postgraduaat 'Building Beyond Borders' wil Universiteit Hasselt architecten, ontwerpers, ingenieurs en bouw­kundigen de kans geven om letter­lijk de grenzen over te gaan. "Het uitgangspunt is niet ontwikke­lingshulp, wel willen we onze postgraduaatstudenten laten na­denken over duurzaamheid. Dat we daarmee mensen helpen, is na­tuurlijk mooi meegenomen. Hoe kan je bouwen met een lagere eco­logische voetafdruk, zorgen voor een hoog comfort en liefst nog aan een goedkopere prijs? Dat was de uitdaging die we meegeven aan onze studenten'', beschrijven do­centen Bart
Janssens en Elke Kna­pen van de faculteit architectuur en kunst. "Het is de bedoeling om hen ook even uit hun comfortzone te halen, daarom is gekozen voor ontwikkelingslanden."
De opleiding duurt één jaar, met focus op één project. "Afgelopen jaar zijn we gestart met een vrou­wenhuis in Ouled-Merzoug, een dorp in Marokko", vertelt Riem­stenaar John Silvertand, zelf ter plekke aan het metselen. "ln dit huis kunnen vrouwen samenko­men, les krijgen, nieuwe vaardig­heden leren, elkaar ontmoeten en versterken." Voor het project werkt UHasselt samen met BC Architects uit Brussel. "Zij had­den in het dorp al een schooltje ge­bouwd en hoorden over de nood aan een vrouwenhuis.''

Zongedroogde stenen
In het najaar zijn de 'studenten' - de meesten zijn al aan het werk -een eerste keer op verkenning ge­weest in Ouled-Merzoug. De maanden nadien zaten ze samen aan de ontwerptafel. Meteen aan­tal strikte voorwaarden: "Ze moe­ten zo veel mogelijk met lokale materialen werken, die door de plaatselijke bevolking verwerkt en toegepast kunnen worden. Zo min mogelijk industriële technie­ken dus. Wel bijvoorbeeld met aarde, hout of stro, met natuur­steen of zongedroogde stenen. Te­gelijk moeten de studenten die traditionele materialen toepassen binnen een hedendaags ontwerp. Ook belangrijk: het werk wordt gedaan door de mensen die daar wonen en leven. Dit is geen liefda­digheid, we willen niet zomaar iets geven. De lokale bevolking zorgt voor de bouw, de vrouwenassoci­atie heeft zelf een deel van het geld ingezameld en leverde de grond aan", benadrukt architect Bart Janssens.
"Ook het ontwerp ge­beurde in overleg met hen."

De rest van het bedrag komt via BC Architects, crowdfunding van UHasselt en van de studenten zelf. "ln oktober zijn we op prospectus geweest, in april zijn de werken ef­fectief gestart. Ik ben hier nu op­nieuw sinds mei, tot het einde van de werken in september. Dat is op vrijwillige basis, iedereen kiest hoe lang hij blijft. Soms zijn we hier met de hele groep van zeven­tien studenten) soms met drie", zegt Silvertand, zelf afgestudeerd als architect en daarna meteen doorgestroomd naar het postgra­duaat. "Het sprak me meteen aan: bouwen in het buitenland, vol­gens de lokale cultuur en materi­aal van ginds. Plus het sociale aspect. We zijn hier heel fijn opge­vangen door de bevolking, ze behandelen ons echt als familie."

"We leren voortdurend van el­kaar. De werf leiden is onze taak, maar we steken zeker ook zelf de handen uit de mouwen",Jacbt Sil­vertand. En de vrouwen, aanvaar­den die hem zomaar als man? "In het begin waren ze een beetje te­rughoudend, maar ze tonen intus­sen veel interesse in het project." Om helemaal te ervaren hoe het leven ter plekke is, heeft Silver­tand zelfs meegedaan met de ra­madan. Tijdens de bouwwerken, in een hitte van 40 graden. "Een bijzondere ervaring. Het werk ging iets trager; maar je leert in een ander ritme leven. Heel spiritueel. Volgens de bevolking is het ook goed voor de gezondheid." 

Oeganda

Volgend academiejaar trekken ze naar Oeganda, inschrijven voor het postgraduaat kan nog tot 5 juli. Ingenieur Elke Knapen: "We gaan naar de parel van Afrika, een schooltje in Kagulu uitbreiden met klaslokalen, een slaapzaal, vernieuwd sanitair en een keuken. Dit project wordt een hele uitda­ging, want in het dorp is er geen elektriciteit en stromend water." Maar de studenten zullen vooral helemaal out-of-the-box mogen denken als het gaat over materia­len: in Oeganda wordt veel ge­bouwd in hout, waardoor ontbos­sing een groot probleem wordt. "Ze zullen op zoek mogen gaan naar alternatieven." 

Bron: Het Belang van Limburg 04/07/2019 (Caroline Vandenreyt) - Foto: HBVL

Meer informatie & inschrijven: www.uhasselt.be/BuildingBeyondBorders