Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Postgraduaat Patient Safety vertrekt vanuit het oogpunt van de deelnemer    21 jan 2016

Postgraduaat Patient Safety vertrekt vanuit het oogpunt van de deelnemer
21 jan 2016

CONTACTPERSOON

Mevrouw Jothi BLONTROCK

32-11-268633

jothi.blontrock@uhasselt.be


Er is een steeds grotere bewustwording om continue en structureel te werken aan het verbeteren van kwaliteitsvolle zorg. In het verlengde daarvan is patiëntveiligheid, als wetenschap, uitgegroeid tot een afzonderlijk onderzoeksdomein. Zo heeft UHasselt ook een onderzoeksgroep rond patiëntveiligheid genaamd Patient Safety.
 
Deze onderzoeksgroep richtte in september 2015 voor de eerste maal het Postgraduaat Patient Safety in. Deze opleiding daagt in 4 modules uit tot meer kennen, kunnen en doen rond patiëntveiligheid.

Frank Staelens, directeur Processen en kwaliteit bij het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis in Aalst en deelnemer van het postgraduaat Patient Safety is alvast enthousiast en deed ons zijn verhaal.

 

Hoe ziet u het belang van patiënt veiligheid en hoe draagt het postgraduaat hier toe bij?

Patiëntveiligheid en kwaliteit is een ‘way of life’ geworden, iets waar we niet meer om heen kunnen. De afgelopen jaren merken we een verschuiving van de 'Pay van performance naar de Pay for quality'. Die trend merken we niet alleen bij de overheid, maar eigenlijk ook bij de patiënten. Ook zij hechten meer en meer belang aan kwaliteit en zijn hier ook meer in geïnteresseerd dan vroeger. Patiëntveiligheid wint aan belang en kwaliteitsmedewerkers zijn dus beter mee in dit verhaal. In het postgraduaat Patient Safety leren medewerkers om prioriteiten te stellen (‘first things first principe’) en zo patiëntveiligheid en kwaliteit voorop te stellen.

Heeft het postgraduaat al geholpen om problemen op te lossen of heeft de opleiding jou tot nieuwe inzichten gebracht?

Absoluut, vooral dankzij de concrete handvaten die worden aangereikt tijdens de opleiding. In module 2 van het postgraduaat legt men de noodzaak uit van een monitoring en evaluation plan en hoe je zo’n plan moet uitwerken. Dit heeft voor ons een belangrijke bijdrage geleverd bij het uitwerken van het rapporteringssysteem binnen het OLV-Ziekenhuis. Ook luisteren naar de aanpak van mijn medestudenten in andere ziekenhuizen werkte heel verhelderend.

Viel het mee om de opleiding te combineren met je job als leidinggevende, gezin enz?

Eigenlijk wel, het zijn telkens twee aansluitende lesdagen op donderdag en vrijdag en dat maakt het makkelijker om te blokkeren in de agenda. Bovendien is alles tijdens de lesdagen goed geregeld (koffiepauze, cursusmateriaal, lunch, …) en hoeven we daar niet wakker van te liggen. Bovendien er hangt natuurlijk een postgraduaat getuigschrift aan vast, dus dat is een extra motivatie om tijd vrij te maken voor de lessen en opdrachten. 

Zou je deze opleiding aanraden aan anderen en zo ja waarom?

Straffer nog, ik vind deze opleiding een absolute must! Theorie wordt voortdurend afgewisseld met praktische inzichten. Telkens wordt de vertaalslag gemaakt naar het werkveld. Er waren ook gastdocenten uit andere sectoren, bijvoorbeeld uit de luchtvaartsector. Het kijken ‘over de muur’ leverde soms andere analysemethodes en verrassende inzichten op. Het toont ons tegelijk aan dat we niet altijd het warm water hoeven uit te vinden in dit verhaal. 

Wat zal jou het meeste bijblijven aan deze opleiding?

Wat voor mij hier anders is dan alle andere cursussen die ik ooit heb gevolgd, is dat deze opleiding wordt benaderd vanuit het oogpunt van de deelnemers. Er wordt eerder les gegeven aan de hand van discussies dan gewoon ‘les gegeven’. Er is ruimte voor dialoog en dat vergroot de betrokkenheid.

De opleiding is bovendien een grote verrijking gebleken voor mijn netwerk. Tijdens de lessen leren we veel van elkaar. Er is een grote band van vertrouwen ontstaan tussen de deelnemers. En mooi meegenomen, ik heb er ook een paar toffe vrienden aan over gehouden want ook buiten de lessen zoeken we elkaar op. Het feit dat de lessen plaatsvinden in Hasselt, de hoofdstad van de smaak, heeft daar alleen maar toe bijgedragen (lacht).

 

Wil je een goede basis rond de verschillende aspecten van patiëntveiligheid maar ook concrete handvaten om aan de slag te gaan, kom dan zeker naar de SEE & taste proefsessie van het postgraduaat Patient Safety op 10 juni 2016. 

Meer info