Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Prof. dr. Tom Kuppens:

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Prof. dr. Tom Kuppens: "Dankzij postgraduaat CleanTech Management zijn managers veel beter voorbereid om juiste investeringsbeslissingen te nemen"    2 dec 2016

Prof. dr. Tom Kuppens:
2 dec 2016

CONTACTPERSOON

Mevrouw Marleen CUPERS

32-11-268666

marleen.cupers@uhasselt.be


Anno 2016 is CleanTech meer dan een buzz word. Duurzaamheid en ‘schone’ technologieën worden meer en meer een economische realiteit en noodzaak, maar veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Het postgraduaat CleanTech Management van SEE helpt hen hierbij. Een tweede editie van dit postgraduaat start op 23 februari 2017.

Beter onderbouwde investerings- en beleidsbeslissingen
Prof. dr. Tom Kuppens: Bedrijven willen of moeten verduurzamen maar kunnen zich niet veroorloven om een foute keuze te maken. Na het volgen van het postgraduaat CleanTech Management zijn hun managers en andere werknemers veel beter voorbereid om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Overheden moeten in hun milieu- en energiebeleid inzetten op wat maatschappelijk wenselijk is, d.w.z. goed voor het milieu maar tegelijk economisch zinvol.”

Techno-economische analyse
Het postgraduaat CleanTech Management aan de Universiteit Hasselt is de eerste academische opleiding over milieuvriendelijke technologieën in Vlaanderen. De deelnemers krijgen er een overzicht van de state-of-the-art van de nieuwste technologieën in het opleidingsonderdeel Clean Technologies. Daarnaast leren ze in het opleidingsonderdeel Cleantechanalyse en –impact op een kritische manier de juiste keuze maken tussen de verschillende technologieën en leren ze hun visie vertalen naar een brede groep stakeholders.

Prof. dr. Tom Kuppens coördineert het postgraduaat CleanTech Management. Volgens hem ligt de grootste uitdaging voor de deelnemers niet in het begrijpen van de verschillende technologieën, maar wel in het kunnen analyseren ervan. “Wat is een duurzame technologie op economisch, ecologisch en sociaal vlak? Wanneer zet je er op in?”

Of een techniek slaagt hangt niet alleen af van de schaal waarin deze wordt toegepast maar ook van de context zoals de beleid- & marktomgeving. Aan de hand van een ‘techno-economische analyse’ (TEA) leren deelnemers de economische haalbaarheid van technologieën in kaart te brengen. Een TEA kan uitgebreid worden tot een ‘techno-sustainability analysis’ door de milieu en maatschappelijke aspecten te integreren met de economische dimensie. Via TEA leren deelnemers de juiste afweging maken over welke technologie het verschil kan maken voor hun bedrijf.

Prof. dr. Tom Kuppens: “Wat voor mij het meest verrassend was tijdens dit postgraduaat, was dat deelnemers met een stevige technische achtergrond toch worstelden om economische berekeningen te maken. Ze hadden echt nood aan een stappenplan, concrete tips & tricks.”

Start tweede editie postgraduaat in februari 2017
In de eerste editie was de instroom van deelnemers heel gevarieerd van ondernemers met kleine start-ups tot zelfs CEO’s van middelgrote bedrijven. Ook milieucoördinatoren volgden het postgraduaat en dit in het kader van hun verplichte bijscholing. Zelfs over de landsgrenzen heen wordt deze opleiding gesmaakt. Het postgraduaat CleanTech Management is ondertussen aan zijn tweede editie toe en zal opnieuw van start gaan op 23 februari 2017.

Prof. dr. Tom Kuppens: “De sterkte van de opleiding ligt in de handvaten die we aanreiken om clean technologies op hun haalbaarheid te evalueren. Verder hebben de deelnemers duidelijk een sterke honger naar het economische aspect (‘is deze technologie wel rendabel in mijn situatie’?) dat erg in de opleiding verweven zit.” 

Aangezien clean technologies voortdurend in ontwikkeling zijn, volgt de stuurgroep achter het postgraduaat deze dynamiek op de voet. De inhoud van het postgraduaat wordt daarom continu bijgestuurd en afgestemd op de state-of-the-art.

Meer info