Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Zonder deze opleiding zouden we kansen laten liggen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Zonder deze opleiding zouden we kansen laten liggen    10 jun 2016

Zonder deze opleiding zouden we kansen laten liggen
10 jun 2016

CONTACTPERSOON

Mevrouw Jothi BLONTROCK

32-11-268633

jothi.blontrock@uhasselt.be


Elk jaar zijn er in onze ziekenhuizen meer vermijdbare overlijdens te betreuren dan er slachtoffers vallen in het verkeer. Dat zijn alarmerende cijfers die alle betrokken actoren in ons zorglandschap grote zorgen baren en actie doen ondernemen.

“Patiëntveiligheid is anno 2016 écht een issue voor elk ziekenhuis. Maar hoe vertaal je een kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg structureel en concreet in jouw organisatie? Dat blijft een hele uitdaging. In het UHasselt SEE postgraduaat Patient Safety vond ik inspiratie en nieuwe inzichten waarmee ik meteen mee aan de slag kon”, vertelt Karina Vanhuynegem, programmacoördinator Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het AZ Sint-Blasius.

 

De aandacht voor patiëntveiligheid is nog relatief nieuw. Waar komt dat nieuwe bewustzijn vandaan?

“Toen het rapport To Err is Human zo’n vijftien jaar geleden aantoonde dat er elk jaar bijna 100.000 vermijdbare overlijdens plaatsvonden in Amerikaanse ziekenhuizen, deed dat de zorgsector wereldwijd op zijn grondvesten daveren. De studie vond internationaal meteen ruime weerklank bij zorginstellingen, zorgverstrekkers en beleidsmakers en het zette Patiëntveiligheid – terecht - als een belangrijk issue op de agenda. Veiligheid voor patiënten maakte vanaf dan onderdeel uit van het kwaliteitszorgbeleid van Vlaamse ziekenhuizen, zonder dat het expliciet benoemd werd. Pas vanaf 2007, toen de federale overheid concreet richting gaf aan een patiëntveiligheidsbeleid en daarvoor ook financiering voorzag, gingen steeds meer ziekenhuizen een afzonderlijk en gericht patiëntveiligheidsbeleid voeren. De inspanningen die vandaag in Vlaamse ziekenhuizen geleverd worden, zijn enorm. Maar het blijft toch een ontzettend complexe discipline waar we nog ervaring in missen. Daar kunnen we best nog wat handvaten voor gebruiken.”

 

GROEI ALS PROFESSIONAL

Wat zocht je vooral in de opleiding toen jij je hiervoor inschreef?

“Eigenlijk kom ik uit een labo-achtergrond. In vorige jobs heb ik veel ervaring opgedaan rond kwaliteitszorg, maar patiëntveiligheid bleef toch een wat onbekender terrein. In een ziekenhuisomgeving kan je die twee disciplines natuurlijk nooit helemaal van elkaar loskoppelen. Die blinde vlekken in mijn expertise maakten mij soms onzeker in mijn job. Daarom zocht ik in deze opleiding in de eerste plaats naar een breder referentiekader.”

Heeft het postgraduaat die verwachtingen ingelost?

 “Absoluut. De opleiding kwam méér dan tegemoet aan mijn verwachtingen. Het postgraduaat verruimde mijn blik op patiëntveiligheid. En naast dat grotere kader kreeg ik ook heel wat concrete tools en nieuwe inzichten aangereikt waarmee ik op de werkvloer meteen een verschil kon maken. Hoe kan je de huidige stand van zaken beter in kaart brengen? Welke acties maken effectief een verschil? En hoe implementeer je die op een sluitende manier in je eigen organisatie? Die nieuwe inzichten waren niet alleen voor mij als professional ontzettend verrijkend. Ook het ziekenhuis heeft heel wat gewonnen bij die input.”

 

WINST VOOR ORGANISATIE

Wat heeft het programma voor jou persoonlijk opgeleverd?

“Het postgraduaat heeft voor mij als professional heel wat nieuwe kansen en erkenning opgeleverd. Ons team is intussen gegroeid van drie medewerkers naar vijf. Mede door de opleiding ben ik nu ook verantwoordelijk voor de coördinatie. Door al die nieuwe inzichten sta ik professioneel een stuk sterker in mijn schoenen. Ik ben enorm gegroeid als kwaliteitszorgmedewerker en zie linken waar ik er voordien geen zag.”

En voor het ziekenhuis?

“Doordat je niet gewoon vrijblijvend nieuwe informatie voorgeschoteld krijgt, maar echt wordt uitgedaagd om met die nieuwe inzichten concreet aan de slag te gaan, plukt het ziekenhuis ook onmiddellijk de vruchten van jouw inspanningen. In het kader van de opleiding hebben we in het ziekenhuis een verbetertraject uitgerold waarbij ik gebruik kon maken van de handvaten die ik aangereikt kreeg tijdens de opleiding. En in het kader van mijn eindwerk ben ik een pilootproject opgestart rond de verkorte ligduur op de dienst materniteit. We onderzoeken op dit moment wat de ervaringen zijn van ouders die na de bevalling sneller naar huis keren. We hebben het zorgpad van die patiënten aangepast en samen met externe partners gekeken hoe we hen in die thuissituatie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Zijn we tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de kersverse ouders? Welke patiëntveiligheidsproblemen zijn er onderweg gerezen voor mama en baby? En hoe hebben we daarop kunnen inspelen? In september stel ik de resultaten van dat onderzoek voor.”

Waarin ligt volgens jou de grootste meerwaarde van dit programma?

“Het programma is best intens. Een paar maanden lang stort je je twee dagen per week voluit in nieuwe inzichten. Dat is bijzonder tijdsintensief, maar het levert ook ontzettend veel op. De insteek van het postgraduaat is zeer praktisch. Dat maakt dat je die nieuwe inzichten makkelijk kan implementeren. En ook het contact met je medecursisten is bijzonder waardevol. Hoe pakken zij bepaalde problemen aan? Wat is hun ervaring met nieuwe methodologieën? Die ervaringsuitwisseling inspireert, want uiteindelijk loopt toch iedereen weer tegen hetzelfde aan.”

Karina Vanhuynegem, programmacoördinator Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het AZ Sint-Blasius, deelnemer eerste editie van het postgraduaat Patient Safety.

 

 

 

 

Postgraduaat Patient Safety

Op 9 februari 2017 start de tweede editie van dit uniek postgraduaat.

In vier modules wordt u uitgedaagd tot meer kennen, kunnen én doen rond patiëntveiligheid. Met de aanvullende executive module vergroot u de impact. Deze extra tweedaagse brengt een compilatie van inzichten waarmee u uw (collega-) leidinggevenden engageert tot een succesvol verbeteringsproject in uw zorgorganisatie.

Meer info

Bijlage