Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Een van de kerntaken van Kind en Gezin is de regie van de kinderopvang in Vlaanderen. In het kader van deze taak ontbreekt het Kind en Gezin aan recente informatie over het gebruik en de behoeften aan buitenschoolse opvang.
Daarom laat Kind en Gezin een onderzoek uitvoeren naar het gebruik van opvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Hierbij wordt eveneens gepeild naar de behoeften aan deze opvang en naar de evaluatie van de huidige toestand. In het onderzoek worden ook een aantal denkpistes afgetoetst die Kind en Gezin in gedachten heeft voor een nieuwe opvangstructuur.
Het onderzoek bestaat uit een survey bij de ouders van 6000 kinderen in Vlaanderen.

Periode: 1 januari 2012- 31 december 2012
Onderzoeker: dr. Steven Lenaers