Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DE INTERACTIE VAN ACHTERSTELLINGSMECHANISMEN

In dit project brengen we de meervoudige determinanten van de kloof tussen mannen en vrouwen inzake economische en sociaalrechtelijke positie in kaart, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We identificeren de verschillende structurele mechanismen en hun (korte en lange termijn)effecten op de rol van vrouwen en mannen in het gezin en op de arbeidsmarkt en verhelderen de interactie(effecten) tussen deze mechanismen. Dit gebeurt op basis van een review van nationale en internationale literatuur over de geïndividualiseerde sociale zekerheid, de arbeidsmarktpositie van vrouwen, de echtscheidingswetgeving en andere relevante sociologische en genderliteratuur.

We hanteren vier hypothesen in dit onderzoek:

1.     In een geïndividualiseerd sociale zekerheidssysteem worden vrouwen, vanwege hun aanhoudende grotere rol in het gezin en beperktere deelname aan betaald werk, structureel sociaalrechtelijk minder beschermd dan mannen.

2.     In een geïndividualiseerd sociale zekerheidssysteem worden vrouwen, vanwege de discriminatie op de arbeidsmarkt, structureel sociaalrechtelijk minder beschermd dan mannen.

3.     Een geïndividualiseerd sociale zekerheidssysteem samen met een verzwakte solidariteit tussen echtgenoten na een echtscheiding laat vrouwen disproportioneel de langetermijnrisico’s dragen van hun beperktere deelname aan betaald werk.

4.     Gegeven dat de traditionele genderrollenpatronen het meest uitgesproken zijn bij de sociaal-economisch meest kwetsbare groepen, worden vrouwen uit deze groepen het minst beschermd binnen een geïndividualiseerd sociale zekerheidssysteem en een verzwakte solidariteit tussen echtgenoten.

Deze studie mondt uit in een analysekader dat de mechanismen integreert die de economische en sociaalrechtelijke positie van vrouwen ondermijnen.

Volledige titel project: De interactie van structurele achterstellingsmechanismen: een geïntegreerd beleids- en onderzoekskader voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Onderzoeker: Dr. Marjan Van Aerschot