Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIVERSITEITSMANAGEMENT IN KMO'S (PHD)

Dit onderzoek, dat kadert binnen het beleidsrelevant onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, belicht diversiteitsmanagementpraktijken in Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Aan de hand van kwalitatieve case studies bestuderen we de manier waarop Vlaamse KMO’s diversiteit managen in de specifieke maatschappelijke en organisatiecontext waarin zij zich bevinden. We gaan daarbij na wat de effecten van die diversiteitsmanagementpraktijken zijn op de professionele positie en de sociale inclusie van vrouwelijke werknemers uit etnische minderheidsgroepen.

 

Onderzoekster: Hannah Vermaut

Periode: 2009 – 2011

Promotor: prof dr. Patrizia Zanoni

Financiering: Steunpunt Gelijkekansenbeleid