Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HUWELIJKSMIGRATIE IN 3-D

Migratie is enerzijds een opening naar een nieuw begin, nieuwe kansen, een nieuw leven. Anderzijds gaat migratie vaak gepaard met ontworteling, nostalgie, geïdealiseerde herinneringen en een identiteitscrisis. Dit uit zich in een nieuwe vorm van bestaan in twee parallelle werelden. Deze gespleten wereld is een mix van geïdealiseerde ideeën en trauma’s aangaande cultuur- en religieverschillen, die tevens wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Geïdealiseerde ideeën spelen ook bij de achterblijvers een belangrijke rol: Het Westen oogt als de groene weide waar alles beter is. Huwelijksmigratie, waarbij de partner uit het land van herkomst trouwt met een zoon of dochter van migranten en vervolgens migreert naar het Westen, lijkt in alle opzichten een perfect antwoord op deze verlangens. In de praktijk volgt echter vaak een desillusie voor beide partijen, met scheiding als resultaat. Het is dus belangrijk om een beter inzicht te verwerven in de verschillende facetten van huwelijksmigratie.

Met behulp van diepte-interviews bij Turkse en Marokkaanse studenten en ouders (die een sterke invloed kunnen hebben op het proces van partnerkeuze) hopen wij inzicht te krijgen in de onderliggende sociale, culturele en individuele verwachtingspatronen. Uit de diepte-interviews zullen we een aantal stellingen distilleren die voorgelegd zullen worden aan laatstejaars Turkse en Marokkaanse leerlingen uit het secundair onderwijs. Door de confrontatie met deze ideeën willen we achterhalen hoe zij over relaties, huwelijk(smigratie) en sexualiteit denken, en welke rol hun ouders in het proces van partnerkeuze (zouden moeten) innemen. Het onderliggende doel van dit onderzoek is onderwerpen als partnerkeuze en huwelijk bespreekbaar te maken.

Volledige titel: Huwelijksmigratie in 3-D: Demystificatie door Diepte-interview en Dialoog.

Periode: 16/4/2011 tot 15/4/2012

Promotoren: Prof. dr. Patrizia Zanoni en dr. Elke Valgaeren

Financiering: Vlaamse overheid, programma ‘managers van diversiteit’

 

Op maandag 21 mei 2012 stelden we de onderzoeksresultaten voor op het symposium "one way ticket to love" dat we samen met Coalface (vzw Het Vervolg)organiseerden. Een samenvatting van het onderzoek is samen met een aantal kortfilms te verkrijgen bij vzw Het Vervolg