Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

IDENTITEIT EN WAARDE IN ORGANISATIES

Deze paper ontwikkelt theorie rond het proces waardoor de identiteiten van een sociaaldemografisch divers personeel voor organisaties een bron worden van economische waarde. We steunen op het werk van Pierre Bourdieu om diversiteit te conceptualiseren als het resultaat van een drievoudig proces. Sociaaldemografische groepen worden ten eerste geassocieerd met specifieke competenties die nodig zijn binnen een werkproces waardoor ze bijdragen tot het genereren van economische waarde. Ten tweede wordt de habitus van de groep – een sociaal geconstitueerd systeem van cognitieve, motivationele en lichamelijke ‘disposities’ gedeeld door de leden van de groep vanwege hun gemeenschappelijke materiële levenscondities en sociale praktijken (Bourdieu, 1992), voorafgaande hun intrede in de organisatie – beschouwd als de oorsprong van deze competenties. Ten slotte, wanneer disposities competenties worden via hun verankering in het werkproces ondergaan ze kommodificatie, waarbij ze gewisseld worden voor economische waarde in de vorm van organisatiebeloningen (bv. loon, voordelen, contractuele voorwaarden, loopbaankansen, enz.).

 

Volledige titel: De ‘disposities’ van sociaaldemografische groepen als competenties: Diversiteit als de kommodificatie en de uitbuiting van de habitus

 

Auteurs: Patrizia Zanoni & Maddy Janssens (KULeuven)