Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INCLUSIEVE ORGANISATIES

Deze kwalitatieve studie ontwikkelt theorie rond inclusief organiseren. Specifiek gaan we na hoe organisatiepraktijken de gevoelens van inclusie van werknemers van vreemde afkomst beïnvloeden. We identificeren op inductieve wijze vier mechanismen van inclusief organiseren: het verbreden van organisatienormen, het appreciëren van de contributie van werknemers van vreemde afkomst, het individualiseren van de vragen van werknemers, interacties op gelijk voet creëren tussen werknemers uit de etnische meerderheid en minderheid. Deze mechanismen bevorderen het tegemoetkomen aan de volgende inclusienoden: een betekenisvol bestaan, zelfwaarde, controle en verbondenheid. We stellen dat deze mechanismen inclusie bevorderen omdat ze machtsongelijkheid tussen de meerderheid en de minderheid verminderen niet enkel in inter-persoonlijke interacties maar ook, op cruciale wijze, in de relatie tussen etnische minderheden als werknemers en de organisatie als werkgever. We bespreken de implicaties van deze theorie van inclusief organiseren voor debatten in diversiteitsmanagement en benadrukken daarbij de nood om meer aandacht te besteden aan arbeidsverhoudingen in toekomstig onderzoek naar diversiteit en inclusie.

 

Volledige titel: Inclusief organiseren: Mechanismen die de inclusie van werknemers van vreemde afkomst in uitvoerende jobs bevorderen

Auteurs: Maddy Janssens (KULeuven) and Patrizia Zanoni

 

This paper is currently under review. Previous versions were presented at the following international conferences:

 

Janssens M, Zanoni P, 2008, What makes an organization inclusive? Organizational practices favoring the relational inclusion of ethnic minorities in operative jobs. 21st IACM Conference, Chicago, July 3-6.

Janssens M, Zanoni P, 2007, What makes an organization inclusive? Work contexts and diversity management practices favoring ethnic minorities’ inclusion, SUS.DIV Annual Meeting, Athens, September 20-21.

Janssens M, Zanoni P, 2007, What makes an organization inclusive? Work contexts and diversity management practices favoring ethnic minorities’ inclusion, Gender and Diversity Division, Academy of Management Annual Meeting, Philadelphia (U. S. A.), August 3-8. 

Janssens M, Zanoni P, 2006, Inclusion through diversity management, ‘Equal is not enough’ Conference, Antwerp (Belgium), September13-15.