Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INDICATOREN EN STATISTIEKEN TER OPVOLGING VAN DE GENDERDOELSTELLINGEN OPGEMAAKT AAN DE HAND VAN DE OPEN COÖRDINATIEMETHODE.

De Vlaamse overheid hanteert de open coördinatiemethode om het gelijkekansenperspectief horizontaal te integreren in alle Vlaamse beleidsdomeinen. De OCM is een cyclisch proces. De eerste cyclus voor het opmaken van strategische en operationele doelstellingen op het vlak van gender zal eind 2014 afgerond zijn. In het kader van deze eerste cyclus ontwikkelde het Steunpunt Gelijkekansenbeleid in 2010-2011 reeds een nulmeting die moet toelaten om de realisatie van de doelstellingen te monitoren. Tijdens het huidige project zal deze nulmeting bij het afronden van de OCM-cyclus geüpdate worden (2014). Bij het begin van de volgende OCM-cyclus zal het Steunpunt advies verlenen over de strategische en operationele doelstellingen op het vlak van gender en zal ze de bijbehorende indicatorenset ontwikkelen (2015).

Onderzoekers: Nico Steegmans en Marjan De Coster

Promotoren: prof. dr. Patrizia Zanoni (UHasselt) en prof. dr. Petra Meier (Universiteit Antwerpen)

Looptijd: 2014-2015 

Financiering: Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Voor meer informatie, surf naar: http://webh01.ua.ac.be/sgkb/?page_id=65