Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERPRETATIE VAN DIVERSITEIT

Deze studie onderzoekt hoe het concept diversiteit geïnterpreteerd wordt door verschillende actoren in een organisatie. Op basis van een gevalsstudie van een automobielproducent analyseren we hoe de positie van actoren hun vertaling van diversiteit beïnvloedt doordat deze positie een specifieke bricolage van institutionele logica’s genereert. Onze resultaten suggereren dat de positie van actor in termen van hiërarchie en beroep hen toelaat om van verschillende sets van institutionele logica’s gebruik te maken om diversiteit te vertalen in functie van hun praktische doeleinden. De studie genereert nieuwe inzichten voor de neo-institutionele theorie en vertalingstheorie alsook voor onderzoek naar diversiteit en diversiteitsmanagement.

 

Volledige titel: Translating diversity at CarCo: An analysis of embedded agents’ institutional bricolage

Auteurs: Patrizia Zanoni and Maddy Janssens (KULeuven)