Logo UHasselt

menu

SEIN


Gender

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPENING THE BLACK BOX. EEN VERKENNING VAN HET FUNCTIONEREN VAN RADEN VAN BESTUUR VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE MANNELIJKE EN VROUWELIJKE BESTUURDERS.

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de topregionen van het bedrijfsleven. In 2008 telden we bijvoorbeeld slechts 6,9% vrouwen onder de bestuurders van bedrijven op Euronext Brussels. Deze ondervertegenwoordiging staat vandaag hoog op de politieke agenda van verschillende Europese landen. België keurde in 2011 een quotaregeling goed waardoor beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven het aandeel vrouwen in hun bestuursraden moeten verhogen tot minstens een derde. Het pleidooi voor meer vrouwelijke aanwezigheid in de raden van bestuur wordt zowel gevoerd vanuit een gelijkekansenperspectief als vanuit een economisch perspectief. Laatstgenoemde focust op de  mogelijk positieve effecten van genderdiversiteit op het functioneren van de raad van bestuur. Wetenschappelijk onderzoek hierover is echter beperkt. Dit project wil nagaan wat de effecten van genderdiversiteit zijn op het functioneren van raden van bestuur, met bijzondere aandacht voor beslissingsprocessen. We doen dit aan de hand van diepte-interviews met mannelijke en vrouwelijke bestuursleden.


Onderzoekers: dr. Hannelore Roos

Promotoren: prof. dr. Patrizia Zanoni (UHasselt) en prof. dr. Petra Meier (Universiteit Antwerpen)

Looptijd: 2014-2016 

Financiering: Vlaamse Overheid - Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek

Voor meer informatie, surf naar: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/