Logo UHasselt

menu

SEIN


Handicap

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CONSULTATIE VAN PMH OVER HUN GRONDRECHTEN

In 2009 ratificeerde België het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding werd aangesteld om de inhoud van dit Verdrag te verspreiden en na te gaan of de toepassing ervan in het dagelijkse leven voldoende nagestreefd wordt. Vier jaar na de ratificatie geeft het Centrum de opdracht aan onderzoekers uit verschillende Belgische universiteiten een grootschalig onderzoek te doen naar de implementering van het Verdrag. In dit onderzoek wilt men de obstakels nagaan die personen met een handicap vandaag de dag nog ervaren in hun volwaardige participatie in de samenleving en welke mogelijke oplossingen hier aangereikt worden.

Onderzoeker: Marjan De Coster

Coördinator: Stefan Hardonk

Financiering: Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Periode: augustus 2013 - april 2014