Logo UHasselt

menu

SEIN


Handicap

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DE ERVARINGEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN ORGANISATIES

Het onderzoek in het domein van handicap en diversiteit richt zich op het verkrijgen van diepgaand inzicht in de wijze waarop werknemers met een handicap hun tewerkstelling ervaren.  Daarbij wordt gewerkt met een brede handicap-benadering die niet in de eerste plaats vertrekt van individuele (geestelijke, lichamelijke) aspecten, maar wel van handicap als een sociaal fenomeen dat zich manifesteert in beperkingen met betrekking tot het deelnemen aan de verschillende domeinen van het leven. In dit onderzoeksgebied van SEIN worden de dagelijkse ervaringen van mensen met een handicap centraal gesteld om meer kennis te verzamelen over factoren die duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling verhinderen of bevorderen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het perspectief van andere betrokken actoren in deze problematiek, zoals collega’s en managers, en organisaties die tewerkstellingsondersteuning bieden. Gegevens worden voornamelijk via kwalitatieve study designs verzameld en geanalyseerd met het oog op fundamenteel-wetenschappelijke kennisopbouw én beleidsrelevante inzichten. Binnen dit domein zal een onderzoeker in de periode 2012-2015 werken aan een doctoraatsproefschrift.

Onderzoekster: Eline Jammaers

Promotor: prof dr. Patrizia Zanoni

Co-promotor: dr. Stefan Hardonk

Financiering: Vlaamse Overheid - Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek

Periode: mei 2012-2015

Voor meer informatie, surf naar: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/