Logo UHasselt

menu

SEIN


Handicap

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

IDENTITEITSCONSTRUCTIE VAN DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN IN IJSLAND

Dr. Stefan Hardonk maakt momenteel deel uit van het EU-FP7 Marie Curie onderzoeksprogramma aan de Universiteit van IJsland, meer bepaald het centrum voor handicap studies.

Zijn onderzoek gaat over de identiteiten van dove en slechthorende kinderen in IJsland. De analyse focust zich specifiek op de manier waarop dove identieiten voortkomen uit diverse sociale contexten, zoals de school omgeving, de familie en vrije tijd. Hij hanteert een kritische analyze om discoursen te analyzeren over doofheid en de manier waarop dit een kritische rol speelt in de identiteitsopbouw.

Voor dit project worden diepte interviews afgenomen bij dove kinderen, hun families en onderwijzers, maar ook de samenwerking met andere lokale partijen wordt onderzocht. Dit project zal voltooid zijn tegen het einde van 2016.

Voor meer informatie: contacteer dr. Stefan Hardonk