Logo UHasselt

menu

SEIN


Etniciteit

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIVERSITEITSBELEID IN SCHOLEN (PHD)

Allochtone studenten presteren gemiddeld gezien slechter in het onderwijs in vergelijking met hun autochtone collega’s. Met dit project willen we nagaan hoe inclusieve scholen hun prestaties verbeteren. In de literatuur rond inclusieve scholen ligt de nadruk op de beschrijving van succesvolle praktijken. Echter, de rol van het onderwijssysteem wordt systematisch genegeerd. Het Vlaams onderwijssysteem is één van de meest exclusieve systemen in Europa. In deze context komt het er voor inclusieve scholen op aan om geïnstitutionaliseerde uitsluitingsmechanismen te omzeilen. Onze onderzoeksvraag is dan ook hoe (en waarom) scholen een inclusief beleid voeren in een onderwijssysteem dat scholen aanzet tot exclusie.

 

English title: The Art of Inclusion: Inclusive Schools in an Exclusive Educational System

 

Onderzoeker: Jelle Mampaey

Promotor: Prof. dr. Patrizia. Zanoni