Logo UHasselt

menu

SEIN


Etniciteit

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTEGRATIE EN SOCIALE COHESIE (PHD)

In dit doctoraat staat de vraag centraal welke impact sociaal-culturele factoren hebben op de houding van allochtonen ten aanzien van de samenleving. Deze algemene onderzoeksvraag wordt opgesplitst in drie deelvragen: 1) Wat is de impact van sociaal-culturele integratie op het beeld dat allochtonen hebben van de meerderheidsgroep? 2) Wat is de impact van sociaal-culturele integratie op het vertrouwen van allochtonen in de overheid (politiek en politie)? 3) Wat is de impact van sociaal-culturele integratie op de identiteitsbeleving van allochtonen? Het opzet is om op basis van data verzameld bij respondenten van Turkse en Marokkaanse afkomst na te gaan of en op welke manier subdimensies van sociaal-culturele integratie een effect hebben op subdimensies van sociale cohesie. We beschikken over twee datasets om de geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden: in 2006 werden face-to-face interviews afgenomen in Genk en Houthalen-Helchteren (265 Turkse allochtonen en 191 Marokkaanse allochtonen) en in 2008 werden face-to-face interviews afgenomen in Antwerpen, Gent en Genk (358 Turkse allochtonen en 260 Marokkaanse allochtonen).

 

Volledige titel: De impact van sociaal-culturele factoren op de houding van allochtonen ten aanzien van de samenleving

 

Periode: 2010-2011

Financiering: Universiteit Hasselt

 

Contact: Maarten Van Craen