Logo UHasselt

menu

SEIN


Etniciteit

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTRA-EUROPESE ARBEIDSMIGRATIE EN DE ECONOMISCHE CRISIS (PHD)

Dit doctoraatsproject onderzoekt rekruterings- en professionele integratieprocessen van hoogopgeleide Zuid-Europese arbeidsmigranten die rechtstreeks door Belgische bedrijven aangeworven worden om in de context van de economische crisis knelpuntvacatures in te vullen. De vraagstelling wordt op een interdisciplinaire wijze vanuit migratie- en managementwetenschappen benaderd. In een mixed method approach wordt kwalitatief onderzoek in bedrijven gecombineerd met kritische discoursanalyse. Hierdoor levert dit onderzoek inzichten op over de rol van bedrijven in rekrutering en integratie, machtsrelaties op de werkvloer en identiteitsvorming bij hoogopgeleide Europese arbeidsmigranten in de context van de economische crisis. 


Onderzoekster: Christina Vogt

Promotor: prof dr. Patrizia Zanoni

Financiering: Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) Universiteit Hasselt

Periode: 2012-2016