Logo UHasselt

menu

SEIN


Etniciteit

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ISLAM IN ORGANISATIES

Eén van de meest besproken topics in het huidige debat over diversiteit en multiculturalisme is ongetwijfeld de plaats van Islam in de maatschappij en de manier waarop moet omgaan worden met bepaalde Islamitische praktijken. Aangezien processen en dynamieken in organisaties beïnvloed worden door de bredere context waarin ze ingebed zitten, is het niet verwonderlijk dat Islam ook een steeds belangrijker onderwerp wordt in organisaties. Zo kan het negatieve discours over de Islamitische cultuur een belangrijke basis vormen voor discriminatie en exclusie op het werk. Daarenboven kunnen praktijken gelinkt aan Islam (zoals de hoofddoek, Islamitische feestdagen, vasten tijdens Ramadan of bidden doorheen de dag) belangrijke nieuwe vraagstukken opleveren voor HR of diversiteitsmanagers. Dit onderzoek bestudeert hoe Islam en de praktijken die ermee samenhangen gemanaged, geconstrueerd en ervaren worden, en hoe ze de interacties op het werk beïnvloeden.

Prof. dr. Koen Van Laer