Logo UHasselt

menu

SEIN


Etniciteit

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERNEMERSCHAP VAN BULGAARSE, POOLSE EN ROEMEENSE IMMIGRANTEN IN VLAANDEREN

Sinds de uitbreiding van de EU neemt het aantal Bulgaarse, Poolse en Roemeense immigrantenondernemers in Vlaanderen sterk toe. Met dit beleidsondersteunend project willen we het ondernemerschap van deze drie groepen immigranten exploreren. Op basis van een kwalitatieve studie met 30 tot 36 immigrantenondernemers zullen we vanuit een ‘mixed embeddedness perspectief’ inzichten trachten te verwerven in hun motivaties, toegang tot ondernemerschap, hun economisch succes en hun sociale integratie.

Onderzoeker: Dr. Jelle Mampaey

Promotor: Prof. Dr. Patrizia Zanoni

Financiëring: Steunpunt Inburgering en Intergratie

Periode: 16/3/2012 – 15/3/2013

http://www.steunpuntieni.be/main.aspx?c=.SII&n=107261