Logo UHasselt

menu

SEIN


Etniciteit

SEIN

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDENTENBELEID UHASSELT

In het licht van de doelstellingen van de beheersovereenkomst van het aanmoedigingsfonds 2008-2011 tussen het Vlaams ministerie van onderwijs en de UHasselt (namelijk het verhogen van de instroom en doorstroom van studenten uit kansengroepen) doet het rectoraat van de UHasselt een beroep op het SEIN om een beleidsondersteunend onderzoek te voeren dat het strategisch diversiteitsbeleid van de UHasselt wetenschappelijk moet onderbouwen.

 

Het onderzoek behelst enerzijds een analyse voor van de verzamelde kwantitatieve gegevens rond de instroom en doorstroom van studenten van de UHasselt voor de academiejaren 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 in combinatie met een longitudinale studie.

 

Anderzijds voert SEIN een aanvullend kwalitatief onderzoek rond de beleving van specifieke groepen studenten en onderwijspersoneel ten einde de relationele en institutionele mechanismen van uitsluiting in kaart te brengen

 

De resultaten van het onderzoek en de daarop gebaseerde aanbevelingen zullen eveneens als vertrekpunt dienen om een nieuwe beheersovereenkomst van het aanmoedigingsfonds met de Vlaamse Minister van Onderwijs te onderhandelen voor de volgende termijn (2012-2016), met het doel de voorziene acties maximaal in lijn te brengen met het strategisch diversiteitsplan van de UHasselt.

 

Onderzoeker: dr. Steven Lenaers

Periode: 2009-2011

Promotor: prof. dr. Patrizia Zanoni

Financiering: UHasselt