Logo UHasselt

menu

SEIN


Netwerken & Consortia

Netwerken & Consortia

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STEUNPUNT GELIJKEKANSENBELEID 2012-2015

Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart door de Vlaamse overheid om het beleid wetenschappelijk te ondersteunen om snel en proactief te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Ondertussen is de derde generatie steunpunten actief voor een termijn van vier jaar (1 jan 2012-31 december 2015).

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (2012-2015) is een consortium van de vijf Vlaamse universiteiten. Het steunpunt is actief in vijf onderzoekslijnen met name anti-discriminatierecht, handicap, gender, LGBT en transversaal onderzoek.
SEIN is actief in de onderzoekslijnen handicap en gender.

Periode: 2012-2015

 

Promotor aan de Universiteit Hasselt: prof. dr. Patrizia Zanoni

Coördinator onderzoekslijn handicap: dr. Stefan Hardonk

Coördinator onderzoekslijn gender: Nico Steegmans

Onderzoekers:  Eline Jammaers, Nico Steegmans

 

 

Lopende onderzoeken in het kader van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid:

 

  • Opening the black box. Een verkenning van het functioneren van raden van bestuur vanuit het perspectief van vrouwelijke en mannelijke bestuurders. Meer info
  • De ervaringen van personen met een handicap in organisaties. Meer info
  • Gegenderde studiekeuzes in het technisch en beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen. Meer info