Logo UHasselt

menu

SEIN


Netwerken & Consortia

Netwerken & Consortia

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STEUNPUNT GELIJKEKANSENBELEID

Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart door de Vlaamse overheid om het beleid wetenschappelijk te ondersteunen om snel en proactief te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Ondertussen is de tweede generatie steunpunten actief voor een termijn van vijf jaar die eindigt op 31 december 2011.

 

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is een consortium van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. Het richt zich op vijf onderzoeksthema’s, met name socialisatie en sociale cohesie, loopbaanontwikkeling, leefwereld, beleids- en andere maatschappelijke participatie in een levensloopperspectief en concrete risicotransities in de levensloop vanuit gelijkekansenperspectief.

 

Het Steunpunt pakt deze thematieken aan via acht onderzoekslijnen: dataverzameling en ontwikkeling van indicatoren, juridisch onderzoek, onderzoek vanuit de kenmerken etnisch-culturele achtergrond, gender en seksuele identiteit, transversaal onderzoek, onderzoek naar de multilevelsetting van het gelijkekansenbeleid en onderzoek ter ondersteuning van het horizontale gelijkekansenbeleid.

 

SEIN is vooral actief in onderzoek vanuit de horizontale en transversale invalshoek van gelijke kansen, in de onderzoekslijnen gender en etnisch-culturele achtergrond en in het verzamelen van data, en het ontwikkelen van statistieken en indicatoren aangaande gelijke kansen.

 

Periode: 2007-2011

 

Promotoren aan de Universiteit Hasselt: prof. dr. Patrizia Zanoni, prof. dr. Johan Ackaert, prof. dr. Nan Torfs

 

Steunpunt Gelijkekansenbeleid