Logo UHasselt

menu

SEIN


Netwerken & Consortia

Netwerken & Consortia

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STEUNPUNT INBURGERING EN INTEGRATIE 2012-2015

Dit steunpunt is opgericht om het Vlaamse beleid wetenschappelijk te ondersteunen bij het snel, proactief en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. De thema's van inburgering en integratie worden op een onafhankelijke, open, brede en diepgaande wijze bestudeerd in een aantal belangrijke sociale domeinen. In de onderzoeksprojecten is er niet enkel aandacht voor de situatie en ervaringen van 'nieuw-' en 'oudkomers' maar ook voor die van de personen en groepen in de 'ontvangende' samenleving.

Het steunpunt inburgering en integratie is een consortium van vier Vlaamse Universiteiten: Universiteit Antwerpen (CeMIS - coördinator), Katholieke Universiteit Leuven (HIVA), Universiteit Gent (SDL) en Universiteit Hasselt (SEIN).

Periode: 2012 tot 2015

Onderzoeker: Dr. Jelle Mampaey

Promotor aan de Universiteit Hasselt: Prof. Dr. Patrizia Zanoni

http://www.steunpuntieni.be/